تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی
مقاله نقش مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان


مقاله نقش مدیریت دانش بر بهره وری کارکنانمقدمه:اشتغال در گذشته جهت درآمد مستمر و تامین معاش بود در حالیکه امروزه روند جدیدی را طی می نماید . کارکنان در پی فرصتهایی برای نشان دادن توانایی خود در حین انجام وظایف و تامین رضايت خاطر از کارشان هستند. چنانچه در تصمیم گیری بیشتر دخالت کنند واکنش مطلوب و مناسب از خود نشان می دهند . اجرای استراتژی های مبتنی بر کیفیت زندگی کاری نتایج مثبتی در ابعاد مختلف حیات سازمان و تولید دارد و چون افراد دارای زمینه های خانوادگی متفاوتی هستند و استرسهای مختلف(حجم زیاد کار، بدکاری، ناسازگاری افرادو ...) که مختص محیط کار است بر روی زندگی کاری تاثیر می گذارد لذا این مقوله دستخوش تغییر ات بسیاری می باشد.(تدینی، 1388 ) بیان مسئله: انسان برای تامین نیازها به کار و تلاش پرداخته است و نقش کار چیزی فراتر

ادامه مطلب  
ارزشیابی کارکرد طرح تکريم ارباب رجوع در بیمارستان روحانی بابل


یکی از شاخص های سنجش کار آمدی و توسعه از جمله در بخش های بهداشت و درمان, رضايت ارباب رجوع خدمات دستگاه های دولتی می باشد که به منظور ارتقای آن اقدام به اجرای طرح تکريم ارباب رجوع شده است.هدف:این مطالعه با هدف ارزیابی نحوه ی اجرای طرح تکريم ارباب رجوع در بیمارستان روحانی بابل در سال 1389 انجام شده است. مواد و روش ها:پژوهش به صورت مقطعی و توصیفی صورت گرفته است.جامعه اماری این تحقیق بیمارستان روحانی بابل می باشد. ابزار سنجش مورد استفاده در مطالعه ی چک لیست بوده که روایی و پایایی آن مورد تأیید کمیته ی ارتقای کیفیت وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است و با سه روش مشاهده, استفاده از مستندات و داده های ثبت شده و مصاحبه انجام گرفته است. نتیجه گیری: اجرای طرح تکريم ارباب رجوع در بیمارستان تأمین اجتماعی رو

ادامه مطلب  
جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون طرح تکريم مردم و رضايت ارباب رجوع - کد 91301329 - 12 ساعت


جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون طرح تکريم مردم و رضايت ارباب رجوعکد دوره:  91301329مدت دوره: 12ساعتتعداد صفحات در مجموع: 258 صفحهتعداد سئوالات 30 عددفرمت فایل: JPEG-PDF-WORD- Power Point

ادامه مطلب  
پاور پوینت (اسلاید) اخلاق


 این پاور پوینت دارای 142 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ استفایل پاور پوینت اخلاق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.در این پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک برای همه گفته شده و برای ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشتمحتواب برخی از اسلاید ها : محتوای اسلاید 3 : در زبان انگلیسی واژه Ethics و morality هر دو به معنای اخلاق به كار می رود.4محتوای اسلاید 4 : علم‌ اخلاق امروز در تعریف‌ علم‌ اخلاق  تمام‌ توجه‌ به‌ رفتار بایسته‌ آدمی‌است‌. ژكس‌ می‌گوید: علم‌ اخلاق ، عبارت‌ است‌ از تحقیق‌ در رفتار آدمی‌ بدان‌ گونه‌ كه‌ بایدباشد. استاد مطهری‌

ادامه مطلب  
بررسی رابطه بین رضايت شغلی دبیران با رفتار شهروندی سازمانی آنان (word) 21 صفحه


عموان:بررسی رابطه بین رضايت شغلی دبیران با رفتار شهروندی سازمانی آنان در دبیرستانهای دولتی شهرستان ملكان قالب بندی:wordتعداد صفحات:21 محتویاتچکیدهمقدمهبیان مسألهاهداف تحقیقروش تحقیقابزار جمع آوری اطلاعات اعتبار(Validity) و پایایی(Reliability) ابزار جمع آوری اطلاعاتروش تجزیه و تحلیل داده های آماریتجزیه و تحلیل استنباطی داده های آماری( آزمون آماری فرضیه های تحقیق )آزمون فرضیه 1: بین رضايت شغلی دبیران و رفتار شهروندی سازمانی آنان در دبیرستانهای شهرستان ملكان رابطه معنا داری وجود داردآزمون فرضیه1-1: بین رضايت ازكار و رفتار شهروندی سازمانی دبیران دبیرستانهای دولتی شهرستان ملكان رابطه معنا داری وجود دارد.آزمون فرضیه2-1 . بین رضايت از مافوق و رفتار شهروندی سازمانی دبیران دبیرستانهای دولتی شهرس

ادامه مطلب  
مطالب آماده رفتار شهروندی سازمانی ورضايت ارباب رجوع


مطالب  آماده رفتار شهروندی سا مانی ورضايت ارباب رجوع که دریکی از سازمانها توسط دانشجوی ارشد دانشگاه قزوین جهت تدوین پایان نامه در سال 93 انجام شده ومطالب جدید ومفیدی می باشدو20 برگ بحالت word میباشدج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :. نظام اداری متشكل از اجزای فراوانی است كه در این میان منابع انسانی نقش اساسی وكلیدی را دراین نظام ایفا می‌كند انسان به عنوان ركن اساسی توسعه درچارچوب فعالیتهای گروهی وسازمانی خود ایفاگر نقش مهم و پر اهمیتی است. امروزه رشد و توسعه سازمانها در گرو بكارگیری صحیح منابع انسانی است و همه این اصل را پذیرفته‌اند كه انسان مهمترین سرمایه سازمان است و نیروی ‌انسانی اساسی‌ت

ادامه مطلب  
تحقیق رضايت شغلی


فرمت وُرد38 صفحهرضايت شغلی مقدمه :به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، از میان همه مفاهیمی‌كه روانشناسان و متخصصان رفتار سازمانی و مدیریت در موقعیتهای سازمانی مختلف مطالعه كرده اند، رضايت شغلی از مهم ترین زمینه های پژوهشی بوده است به همین دلیل دیدگاه ها و مفهوم سازی های  متعدد و گاه متناقض درباره آن شكل گرفته و توسعه یافته است. این مفهوم تلاشهای نظری و بنیادی بسیاری را به خود معطوف ساخته و نیز در تمامی‌سطوح مدیریت و منابع انسانی سازمانها اهمیت یافته است. اهمیت رضايت شغلی از یك سو به دلیل نقشی است كه در  پیشرفت سازمان و نیز بهداشت و سلامت نیروی كار دارد و یكی از عوامل بسیار مهم در ایجاد نگرش مثبت در فرد نسبت به كارش می‌باشد و به اعتقاد برخی صاحبنظران كاركنانی كه از كار خود رضايت دارند در مقایسه با آنان كه احساس رضايت نمی‌كنن

ادامه مطلب  
دانلود مقاله رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران


دانلود مقاله رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران دانلود مقاله رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران    بیان مسئله 3اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن 7اهداف پژوهش 8فرضیه های تحقیق 8جامعه آماری و محدوده زمانی و مکانی پژوهش 9روش تحقیق 10ابزار گردآوری اطلاعات 10سوالات پژوهش 11مروری بر تحقیقات پیشین 12تعریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی 15رضايت شغلی و افزایش بهره وری 22رابطه شخصیت با موفقیت شغلی 24رابطه رضايت شغلی با شخصیت افراد 25تعاریف رضايت شغلی 27نظریه های رضايت شغلی 33شاخص های رضايت شغلی 34عوامل موثر بر رضايت شغلی 35رضايت شغلی و بهره وری 38عوامل موثر بر افزایش رضايت شغلی 41رضايت شغلی و تعهد سازمانی 47پیامدهای رضايت شغلی و عدم رضايت شغلی 52رضايت شغلی و عملکرد 55اندازه گیری رضايت شغلی 56تعهد

ادامه مطلب  
دانلود روش تحقیق- بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضايت شغلی مدیران واحد های آموزشی از دیدگاه مدیران


      لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحه :67 بخشی از متن مقالهمقدمهآدمی حدود نیمی از عمر و زنئگی خویش ار با كار و شغل سپری می سازد. انسان با كار تربیت می شود، از كار لذّت می برد و بسیاری از نیازهای مادّی و معنوی او از طریق كار تأمین و ارضاء می گردد. كار علاوه بر تأمین نیازهای مادّی زندگی می تواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای عمیق و اساسی بشر باشد. از جمله نیاز به كسب موفّقیّت، نیاز به تایید و پذیرش دیگران، نیاز به ایجاد روابط شخصی و اجتماعی ، نیاز به داشتن پایگاه اجتماعی و نیاز به مفید بودن و خدمت كردن به دیگران.امروز نگرش ها و تعریف ها از كار متفاوت و گوناگون است. اقتصاددانان كار را وسیله ی ك

ادامه مطلب  
رضايت شغلی 56 صنام فایل : رضايت شغلی 56 ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 43
حجم : 169 کیلوبایت
تحقیق اصول سرپرستیرضايت شغلیفرشته هاشمی رهنیدانشجوی رشته گرافیکگروه C7نام استاد:جناب آقای هاشم نیامقدمهدر جوامع امروزی كه افراد بخش قابل توجهی از فعالیت‌های روزانه‌شان را صرف كسب درآمد می‌كنند و یا از طریق آموزش‌های مختلف خود را برای فعالیت‌های شغلی آماده می‌سازند، به همین دلیل بحث از اشتغال و بررسی همه جانبه در خصوص ماهیت آن اهمیت زیادی پیدا نموده است. زیرا ممكن است این افراد فاقد مهارت‌های لازم باشند، علاقمند نبوده و یا از شغل خود ناراضی باشند. اما قسمتی از انگیزه‌ها و بهره‌وری در شغل به هماهنگی بین خصوصیات شغلی با توانایی‌ها ، نیازها ، علایق و ارزش‌های افراد بستگی دارد. این هماهنگی سبب رضايت شغلی فرد می‌گردد و فقدان آن سبب نارضا

ادامه مطلب  
رابطه بین کیفیت خدمات بانکی و رضايت مندی مشتریان با استفاده از مدل BSQ در مشتریان بانک صادرات


چکیدههدف از انجام این تحقیق بررسی  رابطه بین کیفیت خدمات بانکی و رضايت مندی مشتریان با استفاده از مدل BSQ در مشتریان بانک صادرات شهر رشت می باشد. رو تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و ضمنا تحقیق حاضر از نظر هدف نیز جزء تحقیقات کاربردی است، که با شیوه تحقیقات میدانی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مشتریان زن و مرد بانک صادرات در شهر رشت می باشد. برای نمونه گیری از رو نمونه گیری تصادفی که تعداد 150 نفر از مشتریان بانک صادرات بوده اند، استفاده شده است. گردآوری دادهها از طریق ابزار پرسشنامه انجام گرفت. که شامل دو پرسشنامه 1- پرسشنامه 7 عاملی  کیفیت خدمات بانک (اثر بخشی، تضمین، قابلیت دسترسی، بها، کیفیت ابعاد فیزیکی، تنوع خدمات و قابلیت اطمینان) برای سنجش میزان کیف

ادامه مطلب  
مقاله درمورد رضايت شغلی


مشخصات فایلعنوان :رضايت شغلیقالب بندی: wordتعداد صفحات: 10  محتویاتچكیده طرح پژوهشیمقدمهبیان مسألهتاریخجة مختصری از مطالعات انجام شده در خصوص موضوع تحقیقبررسی میزان رضايت شغلی كتابداران كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان شهر تهرانبررسی میزان رضايت شغلی كاركنان زن شاغل در وزارت مسكن و شهرسازی در مقایسه با مردان   قسمتی از متنچكیده طرح پژوهشی: به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران از میان همه مفاهیمی كه متخصصان رفتار سازمانی، مدیریت و روانشناسان سازمان و صنعتی در موقعیت های مختلف مورد مطالعه قرار داده اند، رضايت شغلی از مهمترین زمینه های پژوهشی بوده است. اهمیت رضايت شغلی از یك سو به دلیل نقشی است كه در بهبود و پیشرفت سازمان و نیز بهداشت و سلامت نیروی كار دارد و از دگرسو، به علت آن است كه مفهوم رضايت شغلی علاوه بر تعاریف و مف

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق بررسی میزان رضايت دانشجویان از پرسنل اداری دانشگاه آزاد


سازمان یک نهاد اجتماعی است که دارای هدف و نظامی است که به سبب داشتن یک ساختار آگاهانه ، فعالیتهای خاصی انجام می دهد و مرزهای شناخته شده ای دارد. برای تحقق اهداف هر سازمان نیروی انسانی آن سازمان نقش مهمی را ایفا می کند به نتیجه رساندن وظایف سازمان به عهده نیروی انسانی آن و عملکرد این افراد همان عملکرد سازمان است دانشگاه آزاد اسلامی پس از انقلاب اسلامی تشکیل شد و سازمانی پویا با اهدافی متعالی است و بدون توجه به کمیت و کیفیت پرسنل اداری ( کارکنان ) و عوامل موثر بر عملکرد آن و همچنین بدون توجه به نظرات و میزان رضايت ارباب رجوع ( دانشجویان ) نمی تواند آنگونه که باید به اهداف خود دست یابد اکنون که در دانشگاه آزاد اسلامی تعداد زیادی از کارکنان و دانشجویان در راستای تحقق اهداف عالیۀ نظام اسلامی و به تبع آن اه

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی و تعهد سازمانی با رضايت شغلی کارکنان ادارات شهرستان اسفراین


چکیده:این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین باورهایخودکارآمدی و تعهد سازمانی با رضايت شغلی کارمندان ادارات شهرستان اسفراین انجام شد.روش پژوهش از نوع توصیفی، همبستگی می باشد.جامعه مورد پژوهش شامل کلیه ی کارکنان ادارات شهرستان اسفراین در سال 94-93 مشغول به خدمت در ادارات بودند را تشكیل می‌دهند که از بین آن ها248 نفر، با استفاده از نمونه گیری روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جمع آوری داده ها از طریق اجرای سه پرسشنامه، خود کارآمدی شرر، تعهد سازمانی مایر و آلن و رضايت شغلی بری فیلد و روث انجام گرفت.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها،با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغییره نشان داد، به طور کلیباورهای خودکارآمدی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری با رضايت شغ

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق بررسی عوامل موثر بر رضايت شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان


با توجه به محیط امروزی که تغییر ویژگی غیر قابل انکارآنست، سازمانها برای دوام وحتی بقاءبایستس خود را باتغییر وتحولات هماهنگ نماید ومدیران بایستی قادر باشند به بهره برداری همراه با رضايت شغلی دست یابند. بهبود وبازسازی سازملن براساس محیط متغیر امروزی وزمینه ای که علوم رفتاری سازمانی به وجود آورده مطرح شده است. که درواقع یک نوع استراتژی برنامه ریزی شده برای روبروشدن با تحولات است. بدون اقدام به تحول وبهسازی سازمان نمی تواند همگام با زمان به عمر خود ادامه دهد. مهمترین منبع حرکت سازمان به سوی اهدافش نیروی انسانی است. واین درسایه رضايت وخرسندی این نیرو است که پدیدار می گردد.اطلاع مدیران سازمانها از میزان رضايت شغلی کارکنانش وهمچنین متغیرهایی که بارضايت شغلی رابطه دارند ضروری است.دنیای امروزه

ادامه مطلب  
پیشینه تحقیق و مبانی نظری رضايت شغلی و سلامت


جزئیات:توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامهتوضیحات نظری کامل در مورد متغیرپیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابهرفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسبمنبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)فرمت ورد وقابل ویرایش 43صشرح مختصر:رضايت شغلی و سلامتچارچوب این پژوهش پنداشتی است و بر اساس مفاهیم اصلی رضايت شغلی و سلامت استوار است. در مورد مفهوم رضايت شغلی، تعریف رضايت شغلی، عوامل موثر بر رضايت شغلی، ابعاد، نظریات و تئوری­های موجود در رضايتمندی شغلی و در خصوص مفهوم سلامت، تعریف سلامت از دیدگاه­های مختلف، ابعاد سلامت، مدل­­های موجود در سلامت، عوامل موثر بر سلامت مورد بحث قرار می­گیرد.

ادامه مطلب  
بررسی عوامل مؤثر بر طرح تكریم ازدیدگاه ارباب رجوع در وزارت كار امور اجتماعی


فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات154  فهرست مطالبعنوان صفحه فصل اول: مقدمه ی پژوهش (كلیات)‌1-1مقدمه 22-1بیان مسأله پژوهش 23-1موضوع و سئوال اصلی پژوهش 44-1اهمیت وضرورت پژوهش 55-1اهداف پژوهش 86-1كاربردهای پژوهش 87-1فرضیه های پژوهش 98-1استفاده كنندگان از نتیجه پایان نامه 109-1جنبه جدید بودن و نوآوری طرح 1010-1روش انجام تحقیق 1011-1روش وابزار گردآوری اطلاعات 1112-1جامعه آماری وتعداد نمونه 1113-1روش نمونه گیری 1114-1روش تجزیه وتحلیل اطلاعات 1115-1 محدودیت های پژوهش 12فصل دوم:‌ ادبیات و پیشینه ی پژوهش 1-2 تعریف تكریم 142-2 اهداف تكریم 143-2 تعریف ارباب رجوع (مشتری) 154-2 انواع دسته بندی مشتریان 155-2 تعریف رضايت مشتری 156-2 مزایای رضايت مشتری 167-2 تعریف مشتری مداری 178-2 ت

ادامه مطلب  
تحقیق درباره رضايت شغلی


 فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 38 صفحه   مقدمه :به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، از میان همه مفاهیمی‌كه روانشناسان و متخصصان رفتار سازمانی و مدیریت در موقعیتهای سازمانی مختلف مطالعه كرده اند، رضايت شغلی از مهم ترین زمینه های پژوهشی بوده است به همین دلیل دیدگاه ها و مفهوم سازی های[1] متعدد و گاه متناقض درباره آن شكل گرفته و توسعه یافته است. این مفهوم تلاشهای نظری و بنیادی بسیاری را به خود معطوف ساخته و نیز در تمامی‌سطوح مدیریت و منابع انسانی سازمانها اهمیت یافته است. اهمیت رضايت شغلی از یك سو به دلیل نقشی است كه در  پیشرفت سازمان و نیز بهداشت و سلامت نیروی كار دارد و یكی از عوامل بسیار مهم در ایجاد نگرش مثبت در فرد نسبت به كارش می‌باشد و به اعتقاد برخی صاحبنظر

ادامه مطلب  
دانلود مقاله کارشناسی بررسی ارتباط میان رضايت زناشویی و هوش همسران


       دانلود مقاله کارشناسی بررسی ارتباط میان رضايت زناشویی و هوش همسران فهرست جدولهاعنوان ........................................................................................................................  صفحهجدول 1-1- تفسیر كیفی معادلهای هوشبر آزمون ماتریسهای پیشرو.............................................. 7جدول 1-4- یافته‎های توصیفی نمرات رضايت زناشویی وهوش مردان ........................................... 123جدول 2-4 - یافته‎های توصیفی نمرات رضايت زناشویی وهوش زنان.............................................. 123جدول 3-4- یافته‎های توصیفی نمرات رضايت زناشویی مردان وزنان ............................................. 124جدول 4-4- ی

ادامه مطلب  
مطالعه و بررسی نگرشها، انتظارات و توقعات ساكنان، گردشگران و مدیران منطقه آزاد كیش


 فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات168فهرست مطالبعنوان صفحهپیشگفتارفصل اول ـ طرح مسئله - بیان و شرح مسئله - اهداف پژوهش الف- هدف اصلی ب- اهداف فرعی - زمینه‌ها و ابعاد مورد پژوهش (سئوالات پژوهش) - نوع پژوهش‌ - ابزار گردآوری اطلاعات - جامعه آماری - نمونه‌گیری الف- حجم نمونه‌ - واحد تحلیل - تصریح مفاهیمفصل دوم ـ یافته‌های پژوهشی - سیمای پاسخگویان الف- جنس و سن ب- تحصیلات ج- وضعیت تأهل د- وضعیت اشتغالفصل سوم ـ نتایج تفصیلی - یافته‌های پژوهشی - سابقه سكونت افراد در كیش بر حسب جنس - سابقه سكونت افراد در كیش بر حسب سن - سابقه سكونت افراد در كیش بر حسب میزان تحصیلات - انگیزه افراد از اقامت در كیش الف- انگیزه افراد از اقامت در كیش به تفكیك جنس و سن ب ـ ا

ادامه مطلب  
پاورپوینت ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداری از 7 برنامه تحول در نظام اداری


        نوع فایل: power pointقابل ویرایش85 اسلاید قسمتی از اسلایدها:اهداف کلی:آشنایی شركت كنندگان با فرهنگ مشتری مداری, لزوم توجه به رضايت خدمت گیرندگان , رضايت مشتری و ابعاد آن.آشنایی شركت كنندگان با جایگاه طرح تكریم مردم بعنوان یكی از برنامه های تحول در نظام اداری و نقش این طرح در اصلاح نظام اداری.اهداف جزئی:آشنایی با مستند سازی خدمات قابل ارائه ارباب رجوع و نقش مستند سازی در كیفیت ارائه خدمات.آشنایی با منشور اخلاقی و چگونگی برخورد با مراجعین در رضايت خدمت گیرندگان.آشنایی با روشهای اطلاع رسانی و نقش اطلاع رسانی در رضايت خدمت گیرندگان.ارائه رویكردهای نوین مدیریت در جلب رضايت خدمت گیرندگانبررسی فرهنگ مشتری مداری و جایگاه آن در مدیریت كیفیت جامع.فه

ادامه مطلب  
246 - بررسی نقش و تاثیر سبك مدیریت بر میزان انگیزش پرسنل در ارائه بهتـر خدمات به ارباب رجوع همراه با نمونه موردی


         فرمت فایل:   ورد – Word و قابل ویرایشتعداد صفحات:    209          اثر بخش بودن فعالیت های مدیریت، به تمایلات افراد درون سازمان در انجام وظایف محوله آنها بستگی دارد؛ از سوی دیگرهمه رفتارهای افراد هدفداراست. در واقع، دو عامل رفتار را شكل می دهد: یكی انگیزه و دیگری هدف. از این رو، انگیزه داشتن كاركنان برای انجام وظایف، و همسویی اهداف فردی با اهداف سازمان نقش اساسی در موقعیت سازمانی دارند.                        &nbs

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق مقایسه میزان رضايت از زندگی متاهلان همسان همسر وغیر همسان همسردر شهر لامرد


هدف این تحقیق بررسی میزان رضايت از زندگی در میان مزدوجین همسان همسر وناهمسان همسردر شهر لامرد بوده است .در این پژوهش پس از بررسی نظریات ومطالعات انجام شده دراین زمینه چون تحقیق با دوگروه از مزدوجین در گیر است  در ابتدا با استفاده از مولفه های موجود در زمینه ی نگرش افراد متاهل نسبت به همسان همسری وناهمسان همسر ی سعی شده است در میان این نمونه ی انتخابی که 70زوج ساکن در شهرستان می باشد تعداد همسان همسر ها را از نا همسان همسران تفکیک نماییم که تقریبا57%از مزدوجین یعنی 40نفر همسان همسر و43% از این تعداد که 30نفر از حجم نمونه را تشکیل می دهد ناهمسان همسرند که با استفاده از مولفه های(همسانی سنی-تحصیلی-اخلاقی-پایگاه شغلی-طبقاتی-فرهنگی-مذهبی-جغرافیایی-سلیقه ها –پایگاه اجتماعی واال

ادامه مطلب  
دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره تاثیر رفتار كاركنان بر میزان رضايتمندی ارباب رجوع با فرمت word-ورد 78 صفحه


مقدمه:در عصری كه زندگی می‌كنیم مكانیسم لزوم یك شیوه رفتاری منسجم و واحد (نه صرفاً تئوریك) كاركنان در زمینه به كارگیری آن در محیط كار در جهت رضايت شغلی اشخاص و ارباب رجوع موردنیاز است.انسانی كه در قرن حاضر به فعالیت مدیر می‌پردازد (با توجه به تنزل برخوردهای چهره به چهره) از یك طرف میزان ارتباطات حضوری را كاهش داده و از طرف دیگر با پیشرفت علم و تكنولوژی انتظار آن است كه اگرچه این ارتباط كاهش پیدا كرده ولی همان اندك ارتباط به میزان موثر و نتیجه بخش انجام گیرد.باید متذكر شویم كه رفتار مشخصه اصلی و روانی هر فرد می باشد كه اگر شخص با سوءخلق و رفتار نامناسب با یك كامپیوتر (كه نه رفتار مناسب و یا نامناسب را درك می كند یعنی فاقد شعور است و نه احساس دا

ادامه مطلب  
عملکرد و رضايت جنسی


     نام محصول : تحقیق در زمینه عملکرد و رضايت جنسیفرمت :Wordحجم : 0.4 مگابایتتعداد صفحات : 77زبان : فارسیسال گردآوری : 1395  - تعاریف رضايت جنسیدایره المعارف فلسفه وروان شناسی، رضايت را خوشی برآمده از آگاهی به یک وضعیت راحت تعریف نموده که معمولاً با ارضاء بعضی تمایلات خاص پیوند خورده است و از آنجا که رضايت به همراه خوشایندی حاصل می شود پس می توان گفت:  افراد رضايت را در فکر کردن بر وضعیتی که در وهله اول از خوشایندی برای آنها حاصل شده به دست می آورند. با این اوصاف خوشایندی حالتی است که از ارضاء نیازهای نهاده شده در انسان به وجود می آید، حال آنکه رضايت، از ارزیابی منطقی درباره حالات خوشایند ایجاد می گردد و در کنش های متقابل اجتماعی و بروز حالات روانی افراد نسبت به همدیگر به دس

ادامه مطلب  
دانلود پایان نامه آماده درباره بررسی رضايت شغلی کارآموزان موسسه طلا سازی با فرمت word-ورد 67 صفحه


چکیدهامروزه نقش مراکز و موسسات آموزش عالی و فنی و حرفه ای در تحقق اهداف جامعه و یکی از شاخصهای عمده پیشرفت و تمایز جوامع مختلف از یکدیگر، بر کسی پوشیده نیست.این مسئله در کشور ما که دوران بازسازی و توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی را پشت سر می نهد، از اهمیت بسزایی برخوردار است.صد البته ایفای چنین مسئولیت و نقش خطیری، منوط به وجود شرایط مساعد حرفه ای و شغلی می باشد. بدیهی است عوامل موثر بر خشنودی حرفه ای اساتید، به لحاظ سطح قابل توجه فکری- شناختی و برخورداری از نیازهای سطوح بالا همچون قدر و منزلت اجتماعی و خودیابی متفاوت از اعضای دیگر سازمانها است.در این زمینه، به زعم صاحبنظران سازمان و مدیریت، فرهنگ سازمانی به مثابه عاملی فراگیر در سازمان، متشکل از باورها، اعتقادات، ارزشها و ه

ادامه مطلب  
منبع سوالات گرامر آذر 97 آزمون msrt - جدیدترین منبع سوالات گرامر آزمون msrt آذر 97


         دانلود منبع سوالات گرامر آذر 97 آزمون msrt - جدیدترین منبع سوالات گرامر آزمون msrt آذر 97  ***با توجه به روند جدید آزمون MSRT  بحث زمان بسیار هائز اهمیت می باشد و اینکه بدانیم منابع اصلی آزمون کدامند***   منبع حاضر یکی از بهترین منابع گرامر آزمون msrt میباشد. این منبع شامل 657 صفحه و 73 بخش و در مجموع حاوی 3003 سوال به همراه پاسخ صحیح (فقط گزینه صحیح پاسخ مشخص شده است نه پاسخ تشریحی) میباشد. 28 سوال از 30 سوال گرامر آزمون آذر 97، تمامی 30 سوال گرامر آزمون 25 آبان 97، تمامی 30 سوال گرامر آزمون 20 مهر 97، تمامی 30 سوال گرامر آزمون 16 شهریور 97، تمامی 30 سوال گرامر آزمون 5 مرداد 97، تمامی 30 سوال گرامر آزمون 1 تی

ادامه مطلب  
روش تحقیق - بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضايت شغلی مدیران واحد های آموزشی از دیدگاه مدیران واحدهای


 فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات65مقدمهآدمی حدود نیمی از عمر و زنئگی خویش ار با كار و شغل سپری می سازد. انسان با كار تربیت می شود، از كار لذّت می برد و بسیاری از نیازهای مادّی و معنوی او از طریق كار تأمین و ارضاء می گردد. كار علاوه بر تأمین نیازهای مادّی زندگی می تواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای عمیق و اساسی بشر باشد. از جمله نیاز به كسب موفّقیّت، نیاز به تایید و پذیرش دیگران، نیاز به ایجاد روابط شخصی و اجتماعی ، نیاز به داشتن پایگاه اجتماعی و نیاز به مفید بودن و خدمت كردن به دیگران.امروز نگرش ها و تعریف ها از كار متفاوت و گوناگون است. اقتصاددانان كار را وسیله ی كسب استقلال مادّی و ارضای نیازهای مــــادّی می دانند. جامعه شناس كار را وسیله ی ارتباط با جامعه، هما

ادامه مطلب  
مقاله مطالعه و بررسی نگرش ها، انتظارات و توقعات ساكنان، گردشگران و مدیران منطقه آزاد كیش


این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 180 صفحه می باشد.فهرست مطالبپیشگفتارفصل اول ـ طرح مسئله– بیان و شرح مسئله– اهداف پژوهشالف- هدف اصلیب- اهداف فرعی– زمینه‌ها و ابعاد مورد پژوهش (سئوالات پژوهش)– نوع پژوهش‌– ابزار گردآوری اطلاعات– جامعه آماری– نمونه‌گیریالف- حجم نمونه‌– واحد تحلیل– تصریح مفاهیمفصل دوم ـ یافته‌های پژوهشی– سیمای پاسخگویانالف- جنس و سنب- تحصیلاتج- وضعیت تأهلد- وضعیت اشتغالفصل سوم ـ نتایج تفصیلی– یافته‌های پژوهشی– سابقه سکونت افراد در کیش بر حسب جنس– سابقه سکونت افراد در کیش بر حسب سن– سابقه سکونت افراد در کیش بر حسب میزان تحصیلات– انگیزه افراد از

ادامه مطلب  
دانلود مرجع سوالات گرامر آذر97 آزمون msrt - جدیدترین منبع سوالات گرامر آبان ، مهر، شهریور، مرداد، تیر و اردیبهشت 97آزمون msrt


         دانلود منبع سوالات گرامر آذر 97 آزمون msrt - جدیدترین منبع سوالات گرامر آزمون msrt آذر 97  ***با توجه به روند جدید آزمون MSRT  بحث زمان بسیار هائز اهمیت می باشد و اینکه بدانیم منابع اصلی آزمون کدامند***   منبع حاضر یکی از بهترین منابع گرامر آزمون msrt میباشد. این منبع شامل 657 صفحه و 73 بخش و در مجموع حاوی 3003 سوال به همراه پاسخ صحیح (فقط گزینه صحیح پاسخ مشخص شده است نه پاسخ تشریحی) میباشد. 28 سوال از 30 سوال گرامر آزمون آذر 97، تمامی 30 سوال گرامر آزمون 25 آبان 97، تمامی 30 سوال گرامر آزمون 20 مهر 97، تمامی 30 سوال گرامر آزمون 16 شهریور 97، تمامی 30 سوال گرامر آزمون

ادامه مطلب  
بررسی تاثیرکارکردهای کیفی خدمات برروی رضايت مشتریان وعملکردسازمان مطالعه موردی بانک مهراقتصاداستان ایلام


                                                                          واحد کرمانشاه             دانشکده تحصیلات تکمیلیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی( M.A )گرایش: بازاریابی  عنوان بررسی تاثیرکارکردهای کیفی خدمات برروی رضايت مشتریان وعملکردسازمانمطالعه موردی بانک مهراقتصاداستان ایلامفهرست م

ادامه مطلب  
دانلود مقاله بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضايت شغلی مدیران واحد های آموزشی از دیدگاه مدیران واحدها ( روش تحقیق )


 تعداد صفحات : 64 صفحه       -       قالب بندی :  word                    مقدمهآدمی حدود نیمی از عمر و زنئگی خویش ار با كار و شغل سپری می سازد. انسان با كار تربیت می شود، از كار لذّت می برد و بسیاری از نیازهای مادّی و معنوی او از طریق كار تأمین و ارضاء می گردد. كار علاوه بر تأمین نیازهای مادّی زندگی می تواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای عمیق و اساسی بشر باشد. از جمله نیاز به كسب موفّقیّت، نیاز به تایید و پذیرش دیگران، نیاز به ایجاد روابط شخصی و اجتماعی ، نیاز به داشتن پایگاه اجتماعی و نیاز به مفید بود

ادامه مطلب  
دانلود منبع لیسنینگ آذر 97 آزمون msrt - لیسنینگ آذر 97


          منبع سوالات لیسنینگ آذر 97 آزمون msrt - لیسنینگ آذر 97 ***با توجه به روند جدید آزمون MSRT  بحث زمان بسیار هائز اهمیت می باشد و اینکه بدانیم منابع اصلی آزمون کدامند***       منبع سوالات لیسنینگ آذر 97:شامل 2 فایل pdf، یک فایل مربوط به بخش شنیداری بلند که 11 سوال آزمون آذر ماه از این منبع مطرح شده و ا فایل مربوط به بخش شنیداری کوتاه که 3 سوال آزمون آذر 97 از این منبع مطرح شده   ***بخش شنیداری بلند*** این منبع شامل 18 نمونه مکالمه بلند همراه با سوالات و پاسخ و متن مکالمات بلند (Listening Script) میباشد و  فاقد فایل صوتی  (Listening audio) میباشد. لذا شما با مطالعه و بخاطر سپردن آنها ق

ادامه مطلب  
مرجع سوالات لیسنینگ آذر 97 آزمون msrt - لیسنینگ آذر 97


          منبع سوالات لیسنینگ آذر 97 آزمون msrt - لیسنینگ آذر 97 ***با توجه به روند جدید آزمون MSRT  بحث زمان بسیار هائز اهمیت می باشد و اینکه بدانیم منابع اصلی آزمون کدامند***       منبع سوالات لیسنینگ آذر 97:شامل 2 فایل pdf، یک فایل مربوط به بخش شنیداری بلند که 11 سوال آزمون آذر ماه از این منبع مطرح شده و ا فایل مربوط به بخش شنیداری کوتاه که 3 سوال آزمون آذر 97 از این منبع مطرح شده   ***بخش شنیداری بلند*** این منبع شامل 18 نمونه مکالمه بلند همراه با سوالات و پاسخ و متن مکالمات بلند (Listening Script) میباشد و  فاقد فایل صوتی  (Listening audio) میباشد. لذا شما با مطالعه و بخاطر سپردن آنها قا

ادامه مطلب  
منبع سوالات لیسنینگ آذر 97 آزمون msrt - لیسنینگ آذر 97


          منبع سوالات لیسنینگ آذر 97 آزمون msrt - لیسنینگ آذر 97 ***با توجه به روند جدید آزمون MSRT  بحث زمان بسیار هائز اهمیت می باشد و اینکه بدانیم منابع اصلی آزمون کدامند***       منبع سوالات لیسنینگ آذر 97:شامل 2 فایل pdf، یک فایل مربوط به بخش شنیداری بلند که 11 سوال آزمون آذر ماه از این منبع مطرح شده و ا فایل مربوط به بخش شنیداری کوتاه که 3 سوال آزمون آذر 97 از این منبع مطرح شده   ***بخش شنیداری بلند*** این منبع شامل 18 نمونه مکالمه بلند همراه با سوالات و پاسخ و متن مکالمات بلند (Listening Script) میباشد و  فاقد فایل صوتی  (Listening audio) میباشد. لذا شما با مطالعه و بخاطر سپردن آنها قا

ادامه مطلب  
بررسی تاثیر مشتری گرایی و کیفیت خدمات بر رضايت مشتری در بانک ملی استان کرمانشاه در سال 1391


پایان نامه کارشناسی ارشد   با فرمت    Doc       صفحات      177فهرست مطالبعنوان.............................................................................................................................................................................صفحهچکیده: ‌لفصل اول :کلیات.. 1مقدمه: 21_1_بیان مسأله: 31_2_ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 51_3_اهداف تحقیق: 61_3_1_اهداف اصلی : 61_3_2_اهداف فرعی: 61_4_هدف کاربردی: 71_5_  فرضیات تحقیق: 71_5_1_فرضیات اصلی تحقیق: 71_5_2_فرضیات فرعی تحقیق: 71_6_مدل تحقیق: 81-7 تشریح شاخص های مدل نظری تحقیق: 81_8_تعاریف مفهومی.. 101-9 تعاریف عملیاتی: 111_10_روش شناسی تحق

ادامه مطلب  
مقاله درمورد میزان رضايت شغلی


مشخصات فایلعنوان: مقاله درمورد میزان رضايت شغلیقالب بندی: wordتعداد صفحات: 10  محتویاتچكیده طرح پژوهشیمقدمهبیان مسألهتاریخجة مختصری از مطالعات انجام شده در خصوص موضوع تحقیقبررسی میزان رضايت شغلی كتابداران كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان شهر تهرانبررسی میزان رضايت شغلی كاركنان زن شاغل در وزارت مسكن و شهرسازی در مقایسه با مردان  قسمتی از مقالهچكیده طرح پژوهشی: به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران از میان همه مفاهیمی كه متخصصان رفتار سازمانی، مدیریت و روانشناسان سازمان و صنعتی در موقعیت های مختلف مورد مطالعه قرار داده اند، رضايت شغلی از مهمترین زمینه های پژوهشی بوده است. اهمیت رضايت شغلی از یك سو به دلیل نقشی است كه در بهبود و پیشرفت سازمان و نیز بهداشت و سلامت نیروی كار دارد و از دگرسو، به علت آن است كه مفهوم رضايت شغلی

ادامه مطلب  
پاور پوینت (اسلاید) نظام اقتصادی فئودالیسم


 با سلام
فایل نظام اقتصادی فئودالیسم یک پاورپوینت بسیار عالی در 17 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.
لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.
محتواب برخی از اسلاید ها :
توجه داشته باشید هرگونه بهم ریختگی در متن زیر در اثر کپی کردن از پاورپوینت می باشد و در فایل پاورپوینت اصلی هیچ اشکال و به هم ریختگی وجود ندارد
ظهور فئودالیسممبدا ظهور: درباره زمان پیدایش فئودالیسم نظر قط

ادامه مطلب  
مقاله درمورد افزایش رضايت شغلی معلمان


مشخصات فایلعنوان: مقاله درمورد افزایش رضايت شغلی معلمانقالب بندی: wordتعداد صفحات: 12  محتویاتافزایش رضايت شغلی مدیر آموزگار  اهمیت رضايت شغلی مدیر آموزگار عوامل مؤثر بر رضايت شغلی مدیر آموزگار  پیامدهای رضايت شغلیراهكارهایی برای افزایش رضايت شغلی مدیر آموزگار  تأمین ایمنی و امنیت مدیر آموزگار  حرمت و منزلت مدیر آموزگار و . . ..   قسمتی از مقالهافزایش رضايت شغلی مدیر آموزگار  اولین قدم در جهت رسیدن به كادر آموزشی موفق درك عواملی است كه بر كیفیت فعالیت مدیر آموزگار  مؤثر است.         امروزه آموزش و پرورش همگانی به عنوان یكی از اركان توسعه پایدار شناخته شده است  و هر كشوری در جهان بخش بزرگی از درآمد ملی خود را برای گسترش، بهبود و

ادامه مطلب  
دانلود پاورپوینت سنجش رضايت شغلی و ارائه راهكارهای بهبود رضايتمندی كاركنان


تعاریف:یكی از نخستین تعاریف مربوط به رضايت شغلی متعلق به هرزبرگ (1959) و همكاران اوست. به اعتقاد هرزبرگ، رضايت شغلی دارای دو بعد جداگانه است. یكی از این ابعاد كه به عامل بهداشت معروف است دربردارنده ویژگیهای محیطی شغل و جنبه های بیرونی مانند سرپرستی، حقوق، روابط بین فردی، شرایط و موقعیتهای كاری است. دومین بعد معروف به عوامل برانگیزانده است كه در واقع عوامل وابسته به وظایف، محتوای شغل و جنبه های درونی آن و در بردارنده جنبه هایی مانند اهمیت دادن به پیشرفت، مسئولیت و رشد است. به همین دلیل هرزبرگ معتقد است رضايت شغلی را نمی توان تحت عنوان قطبهای متضاد یك پیوستار منفرد و دوقطبی كه نقطه ای خنثی (نه رضايت و نه نارضايتی) در مركز آن است، مورد مطالعه قرار دارد. زیرا چندین خصیصه به گونه پایدار مربوط به رضای

ادامه مطلب  
پاورپوینت آماده: بررسی سنجش رضايت شغلی و ارائه راهكارهای بهبود رضايتمندی كاركنان


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 25 اسلایدبررسی سنجش رضايت شغلی و ارائه راهكارهای بهبود رضايتمندی كاركنان تعاریف یكی از نخستین تعاریف مربوط به رضايت شغلی متعلق به هرزبرگ (1959) و همكاران اوست. به اعتقاد هرزبرگ، رضايت شغلی دارای دو بعد جداگانه است. یكی از این ابعاد كه به عامل بهداشت معروف است دربردارنده ویژگیهای محیطی شغل و جنبه های بیرونی مانند سرپرستی، حقوق، روابط بین فردی، شرایط و موقعیتهای كاری است. دومین بعد معروف به عوامل برانگیزانده است كه در واقع عوامل وابسته به وظایف، محتوای شغل و جنبه های درونی آن و در بردارنده جنبه هایی مانند اهمیت دادن به پیشرفت، مسئولیت و رشد است. به همین دلیل هرزبرگ معتقد است رضايت شغلی را نمی توان تحت عنوان قطبهای متضاد

ادامه مطلب  
پاورپوینت آماده; سنجش رضايت شغلی و ارائه راهكارهای بهبود رضايتمندی كاركنان


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 25 اسلایدسنجش رضايت شغلی و ارائه راهكارهای بهبود رضايتمندی كاركنان تعاریف یكی از نخستین تعاریف مربوط به رضايت شغلی متعلق به هرزبرگ (1959) و همكاران اوست. به اعتقاد هرزبرگ، رضايت شغلی دارای دو بعد جداگانه است. یكی از این ابعاد كه به عامل بهداشت معروف است دربردارنده ویژگیهای محیطی شغل و جنبه های بیرونی مانند سرپرستی، حقوق، روابط بین فردی، شرایط و موقعیتهای كاری است. دومین بعد معروف به عوامل برانگیزانده است كه در واقع عوامل وابسته به وظایف، محتوای شغل و جنبه های درونی آن و در بردارنده جنبه هایی مانند اهمیت دادن به پیشرفت، مسئولیت و رشد است. به همین دلیل هرزبرگ معتقد است رضايت شغلی را نمی توان تحت عنوان قطبهای متضاد یك پیوستار

ادامه مطلب  
رضايت شغلی و آثار آن بر جامعه


  فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات57 از آنجا كه بیشتر عمر ما در محیط كار سپری می شود و بسیاری از روابط و مناسبات ما در طول ساعات كار شكل می گیرد، می توان از كار به عنوان بخش بسیار مهمی از زندگی یاد كرد. با توجه به اهمیت ابعاد مختلف كار در زندگی انسانها ، می توان گفت كه رضايت شغلی و تمایل به انجام كار نیز تأثیر بسزایی در نحوه خشنودی انسانها از وضعیت زندگیشان دارد. از سوی دیگر، سلامت روانی انسانها نیز دز گرو همین رضايت شغلی است،چنانكه می توان گفت انسانهایی كه دستخوش نارضايتی شغلی هستند، دچار استرسهای شدیدی در زندگی خانوادگی و اجتماعی می شوند. بررسیهای انجام گرفته، نشان می دهد كه تقریباً در تمامی مشاغل استرس وجود دارد، اما میزان و تأثیر آن به لحاظ نوع و ماهیت استرس و خصوصیات شخصی افراد، در مشاغل گوناگون، متفاوت است ( پاركز

ادامه مطلب  
رضايت شغلی و آثار آن بر جامعه


فرمت وورد40 صفحه1-1- مقدمهاز آنجا كه بیشتر عمر ما در محیط كار سپری می شود و بسیاری از روابط و مناسبات ما در طول ساعات كار شكل می گیرد، می توان از كار به عنوان بخش بسیار مهمی از زندگی یاد كرد. با توجه به اهمیت ابعاد مختلف كار در زندگی انسانها ، می توان گفت كه رضايت شغلی و تمایل به انجام كار نیز تأثیر بسزایی در نحوه خشنودی انسانها از وضعیت زندگیشان دارد. از سوی دیگر، سلامت روانی انسانها نیز دز گرو همین رضايت شغلی است،چنانكه می توان گفت انسانهایی كه دستخوش نارضايتی شغلی هستند، دچار استرسهای شدیدی در زندگی خانوادگی و اجتماعی می شوند. بررسیهای انجام گرفته، نشان می دهد كه تقریباً در تمامی مشاغل استرس وجود دارد، اما میزان و تأثیر آن به لحاظ  نوع و ماهیت استرس و خصوصیات شخصی افراد، در مشاغل گوناگون، متفاوت است ( پاركز ، 1992، ص 57 )از جمله مش

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد مدیریت ارتباط با مشتری


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 45 صفحه
 قسمتی از متن .doc : 
 
شركت‌های كنونی، با تجزیه و تحلیل چرخه زندگی مشتری، به افزایش ارزش مشتری دست یافته‌اند. ابزار و فناوری‌های انبار داده، داده‌كاوی و دیگر روش‌های مدیریت ارتباط با مشتری، روش‌هایی هستند كه فرصت‌های جدیدی را برای تجارت فراهم كرده‌اند.در واقع، امروزه دیدگاه محصول محوری جای خود را به مشتری محوری داده است. بنابراین، با جمع‌آوری داده‌های مربوط به مشتری و تصمیم‌گیری براساس الگوهای استخراج شده از روابط پنهان میان داده‌ها به وسیله ابزار داده‌كاوی می‌توان به خواسته مشتری محوری خود جامه عمل پوشاند. این مقاله، مفاهیمی از مدیریت ارتباط با مشتری و یكی از عناصر آن- داده‌كاوی- را ب

ادامه مطلب  
دانلود پاورپوینت سنجش رضايت شغلی و ارائه راهكارهای بهبود رضايتمندی كاركنان


دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل:  ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش متن )فروشگاه فایل » مرجع فایل قسمتی از اسلاید متن ppt :  تعداد اسلاید : 25 صفحهسنجش رضايت شغلی و ارائه راهكارهای بهبود رضايتمندی كاركنان تعاریف یكی از نخستین تعاریف مربوط به رضايت شغلی متعلق به هرزبرگ (1959) و همكاران اوست.به اعتقاد هرزبرگ، رضايت شغلی دارای دو بعد جداگانه است.یكی از این ابعاد كه به عامل بهداشت معروف است دربردارنده ویژگیهای محیطی شغل و جنبه های بیرونی مانند سرپرستی، حقوق، روابط بین فردی، شرایط و موقعیتهای كاری است.دومین بعد معروف به عوامل برانگیزانده است كه در واقع عوامل وابسته به وظایف، محتوای شغل و جنبه های درونی آن و در بردارنده جنبه هایی مانند اهمیت دادن به پیشرفت،

ادامه مطلب  
پاورپوینت سنجش رضايت شغلی و ارائه راهكارهای بهبود رضايتمندی كاركنان


 دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل:  ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش )  قسمتی از اسلاید پاورپوینت :  تعداد اسلاید : 25 صفحهسنجش رضايت شغلی و ارائه راهكارهای بهبود رضايتمندی كاركنان تعاریف یكی از نخستین تعاریف مربوط به رضايت شغلی متعلق به هرزبرگ (1959) و همكاران اوست.به اعتقاد هرزبرگ، رضايت شغلی دارای دو بعد جداگانه است.یكی از این ابعاد كه به عامل بهداشت معروف است دربردارنده ویژگیهای محیطی شغل و جنبه های بیرونی مانند سرپرستی، حقوق، روابط بین فردی، شرایط و موقعیتهای كاری است.دومین بعد معروف به عوامل برانگیزانده است كه در واقع عوامل وابسته به وظایف، محتوای شغل و جنبه های درونی آن و در بردارنده جنبه هایی مانند اهمیت دادن به پیشرفت، مسئولیت و رشد است.به

ادامه مطلب  
دانلود پاورپوینت درمورد سنجش رضايت شغلی و ارائه راهكارهای بهبود رضايتمندی كاركنان


 دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل:  ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش )  قسمتی از اسلاید پاورپوینت :  تعداد اسلاید : 25 صفحهسنجش رضايت شغلی و ارائه راهكارهای بهبود رضايتمندی كاركنان تعاریف یكی از نخستین تعاریف مربوط به رضايت شغلی متعلق به هرزبرگ (1959) و همكاران اوست.به اعتقاد هرزبرگ، رضايت شغلی دارای دو بعد جداگانه است.یكی از این ابعاد كه به عامل بهداشت معروف است دربردارنده ویژگیهای محیطی شغل و جنبه های بیرونی مانند سرپرستی، حقوق، روابط بین فردی، شرایط و موقعیتهای كاری است.دومین بعد معروف به عوامل برانگیزانده است كه در واقع عوامل وابسته به وظایف، محتوای شغل و جنبه های درونی آن و در بردارنده جنبه هایی مانند اهمیت دادن به پیشرفت، مسئولیت

ادامه مطلب  
بررسی رابطه جوّ سازمانی و رضايت شغلی آموزگاران و دبیران و ارائه پیشنهادات در جهت بهبود وضعیت موجود


گرد آوری شده در 50 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش+فرم تکمیل شده شماره 2 جهت ارائه به اداره آموزش و پرورش مقدمهبا نگاهی به مدارس و توجه بیشتر به روش عمل آنها خواهیم دید که با وجود تفاوت­های بسیار اندکی که در ساختار و شکل مدارس و نیز یکسان بودن مواد و کتب درسی، تفاوت­های زیادی بین مدارس و سطح درسی دانش آموزان آنها مشاهده می­شود. پس با اندکی تأمل درمی­یابیم که عامل دیگری نیز وجود دارد که موجب می­شود سطح درسی، حال و هوای مدرسه و روابط فردی در این مراکز آموزشی متفاوت باشد. تاکنون تحقیقات زیادی انجام گرفته که به بررسی تأثیر برخی ابعاد غیر درسی از قبیل روابط بین دانش آموزان، روابط میان دانش آموزان و دبیران و مدیران، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و مواردی از این

ادامه مطلب  
457- پروژه تعهد سازمانی: بررسی رابطه تیپ شخصیتی برون گرا ـ درون گرا با رضايت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان ذوب آهن اصفهان


         پروژه و تحقیق آماده: پروژه تعهد سازمانی: بررسی رابطه تیپ شخصیتی برون گرا ـ درون گرا با رضايت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان ذوب آهن اصفهان - 173 صفحه فایل ورد – wordچکیده ی پژوهش : عنوان مسئله این پژوهش : بررسی رابطه تیپ شخصیتی (برون گرا ـ درون گرا )با رضايت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان ذوب آهن اصفهان . این پژوهش سه هدف اصلی را دنبال می کند : 1ـ بررسی رابطه تیپ شخصیتی برونگرا ـ درونگرا با میزان رضايت شغلی 2 ـ بررسی رابطه تیپ شخصیتی برونگرا ـ درونگرا با میزان تعهد سازمانی 3 ـ بررسی رابطه بین رضايت شغلی با میزان تعهد سازمانی  متغیرهای این پژوهش : متغیرمستقل تیپ شخصیتی برون گرا ـ درون گرا است

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  > 
logo-samandehi