تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی
دانلود مقاله کارشناسی بررسی رابطه سبكهاي دلبستگي با هویت فردی در نوجوانان دختر متوسطه


      دانلود  مقاله  کارشناسی بررسی رابطه سبكهاي دلبستگي با هویت فردی در نوجوانان دختر متوسطه شهر ری (ناحیه 1) تهران 1 فهرست مطالبعنوان                                                                                      

ادامه مطلب  
مباني نظري وپيشينه تحقيق سبک هاي دلبستگي


دانلود مباني نظري وپيشينه تحقيق سبک هاي دلبستگيتوضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مباني نظري پژوهش) همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامهتوضیحات نظري کامل در مورد متغیرپیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهاي مشابهرفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسبمنبع : دارد (به شیوه APA)نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc قسمتی از مباني نظري متغیر:دلبستگي از یك مفهوم یونانی به نام (storage) كه نوعی عشق بین والدین و كودك می باشد گرفته شده است. مفهوم دلبستگي در روان شناسی جدید ریشه در كارهاي جان بالبی روان پزشك و روان تحلیل گر انگلیسی دارد. او دلبستگي را پیوند عاطفی عمیق افراد خاص در زندگی معرفی می نماید به طوری كه تعامل با آنها در زندگی ایجاد شعف و نشاط كرده و د

ادامه مطلب  
مباني نظري و پیشینه تحقيق با موضوع سبک هاي دلبستگي


مباني نظري و پیشینه تحقيق با موضوع سبک هاي دلبستگيتوضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مباني نظري پژوهش)همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقالهتوضیحات نظري کامل در مورد متغیرپیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهاي مشابهرفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسبمنبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت docقسمتی از متن مباني نظري و پیشینه پایان نامه روانشناسی در مورد سبک هاي دلبستگيدلبستگي دلبستگي از یك مفهوم یونانی به نام (storage) كه نوعی عشق بین والدین و كودك می باشد گرفته شده است. مفهوم دلبستگي در روان شناسی جدید ریشه در كارهاي جان بالبی[1] روان پزشك و روان تحلیل گر انگلیسی دارد. او دلبستگي را پی

ادامه مطلب  
جدیدترین فایل -مباني نظري و پیشینه تحقيق دلبستگي شغلی


          توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مباني نظري پژوهش)همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دوم پژوهشتوضیحات نظري کامل در مورد متغیرپیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهاي مشابهرفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسبمنبع : دارد (به شیوه APA)نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت docتعداد صفحه:35قسمتی از مباني نظري متغیر:سازمان‌ها به کارکنانی نیازمندند که سازگار با ارزش‌ها و اهداف سازمانی، دارای انگیزه قوی و متعهد و متمایل به حفظ و ادامه عضویت سازمانی باشد. فراتر از شرح وظایف مقرر و معمول خود به کار و فعالیت بپردازند؛ کارکنانی که بخواهند و بتوانند بیش از مقدار معمول برای دستیابی به اهدافی سازمانی

ادامه مطلب  
جدیدترین فصل دوم پژوهش:مباني نظري و پیشینه تحقيق دلبستگي


          توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مباني نظري پژوهش)همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دوم پژوهشتوضیحات نظري کامل در مورد متغیرپیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهاي مشابهرفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسبمنبع : دارد (به شیوه APA)نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت docتعداد صفحه:84قسمتی از مباني نظري متغیر:در پرداختن به مفهوم دلبستگي، دو بخش اصلی و اساسی وجود دارد: بخش «هنجاری[1]» که به ویژگیهاي طبیعی سیستم رفتاری دلبستگي و رشد آن در افراد می‌پردازد؛ و دیگری «تفاوت‌هاي فردی[2]» در کارکرد سیستم دلبستگي است. بالبی (1973) مفهوم سیستم رفتاری[3] در دلبستگي را ا

ادامه مطلب  
مباني نظري و پیشینه رابطه سبک هاي دلبستگي و سبک هاي هویت با کفایت اجتماعی


مباني نظري و پیشینه رابطه سبک هاي دلبستگي و سبک هاي هویت با کفایت اجتماعی62 صفحههمراه با منابعکفایت اجتماعی: 13کفایت اجتماعی، تمرکز بر رفتارهاي فرا اجتماعی.. 14مهارت ها و توانایی شناختی: 15مهارتهاي رفتاری.. 16کفایت هاي هیجانی.. 16آمایه هاي انگیزشی و انتظارات.. 17کفایت اجتماعی و بهداشت روانی مثبت.. 17دلبستگي.. 18مفاهیم اساسی نظريه دلبستگي: 19پایه هاي شکل گیری نظريه‌هاي دلبستگي.. 20نظريه روان تحلیلی: 20نظريه یادگیری.. 20آنا فروید : 22نظريه اشپیتز: 22نظريه اریکسون: 22نظريه وینی کات : 23نظريه ماهلر: 23نظريه شناختی : 24مراحل دلبستگي.. 24رویکرد رفتاری.. 24مرحله پیش دلبستگي (تولد تا 6 هفتگی) 24مرحله دلبستگي در حال انجام (6 هفتگی تا 6-8 ماهگی) 25مرحله دلبستگي واضح (6-8 ماهگی تا 18 ماهگی- 2 سالگ

ادامه مطلب  
مقاله رابطه سبک هاي دلبستگي و سرسختی


تعداد صفحات : 24 صفحهفرمت: ورد و قابل ویرایش رابطه سبک هاي دلبستگي و سرسختی چکیده:در این پژوهش، رابطه سبک هاي دلبستگي و سرسختی با عزت نفس اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه نوع رابطه سبک دلبستگي ایمن – سبک دلبستگي اجتنابی و سبک دلبستگي مضطرب / دوسوگرا و سرسختی را با عزت نفس اجتماعی بود. تعداد 84 دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد واحد قوچان (52 نفر پسر و 32 نفر دختر) در این پژوهش شرکت کردند. از آزمودنی ها خواسته شد پرسشنامه دلبستگي بزرگسال (AAQ)، مقیاس دلبستگي بزرگسال (RAAS)، پرسشنامه سرسختی اهواز و پرسشنامه عزت نفس اجتماعی را تکمیل کنند.برای تحلیل داده هاي پژوهش از شاخص ها و روشهاي آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، ضرایب همبستگی، تحلیل رگرسیون، استفاده شد.نتایج پژوهش نشان داد که سبک

ادامه مطلب  
مباني نظري و پیشینه تحقيق با موضوع دلبستگي


مباني نظري و پیشینه تحقيق با موضوع دلبستگيتوضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مباني نظري پژوهش)همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقالهتوضیحات نظري کامل در مورد متغیرپیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهاي مشابهرفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسبمنبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)نوع فایل:    در 33 صفحه WORD و قابل ویرایش با فرمت docقسمتی از متن مباني نظري و پیشینهدلبستگيانسان‏ها دارای سیستم رفتاری انگیزشی هستند که در کودکی ظهور می‏کند و برای محافظت کودکان در گذر از مراحل مشخص رشد آن‏ها طراحی شده است. این سیستم دلبستگي مکانیسم سازگارانه‏ای است که نزدیکی فیزیکی و دسترسی کودکان به مدل‏هاي دلبستگي حمایت کننده خود را تنظیم می‌

ادامه مطلب  
مباني نظري و پیشینه دلبستگي شغلی


مباني نظري و پیشینه دلبستگي شغلی33 صفحههمراه با منابعسازمان‌ها به کارکنانی نیازمندند که سازگار با ارزش‌ها و اهداف سازمانی، دارای انگیزه قوی و متعهد و متمایل به حفظ و ادامه عضویت سازمانی باشد. فراتر از شرح وظایف مقرر و معمول خود به کار و فعالیت بپردازند؛ کارکنانی که بخواهند و بتوانند بیش از مقدار معمول برای دستیابی به اهدافی سازمانی مشغول به کار باشند.دلبستگي شغلی مخصوصاً در اقتصاد که برای بسیج کامل منابع انسانی قوانین سازمانی وضع‌شده، یک متغیر انگیزشی مورد علاقه سازمانی است. (بوزینلوس[1]، 2004)، به نقل از (ورک استادی، 2002)، (گوری، 2001)، به‌طورکلی سطح دلبستگي مورد علاقه مدیران و سیاست‌مداران است به خاطر اینکه دلبستگي شغلی در اثربخشی و عملکرد سازمانی مؤثر است. (ورد و بارک، 2009)؛ به نقل از (آرگریس[2]، 1964). دلب

ادامه مطلب  
پاور پوینت (اسلاید) روش پایان نامه نویسی


 با سلام
فایل روش پایان نامه نویسی یک پاورپوینت بسیار عالی در 356 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد هاي اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.
لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.
محتواب برخی از اسلاید ها :
توجه داشته باشید هرگونه بهم ریختگی در متن زیر در اثر کپی کردن از پاورپوینت می باشد و در فایل پاورپوینت اصلی هیچ اشکال و به هم ریختگی وجود ندارد
اجزای تشكیل دهنده فصل اول درپایان نامه مقدمه
بیان مسأله (تعریف

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
logo-samandehi