تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی
دانلود پاورپوينت درمورد اختلالات شخصیتی 16 اسلاید


 دسته بندی : پاورپوينت نوع فایل:  ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش )  قسمتی از اسلاید پاورپوينت :  تعداد اسلاید : 16 صفحهبسم اللّه الرحمن الرحیم عنوان : اختلالات شخصیتی.2 3 اختلالهاي شخصیتی یا اختلال های رفتاری جای تردید وجود ندارد كه هر دستگاهی اختلال پیدا می كند؛ مثلاً موتور اتومبیل ،هواپیما،كامپوتر و ...همیشه اختلال پیدا می كنند و لازم می شود كه دوباره تعمیر شوند.دستگاه عصبی مركزی (مخ، نخاع و اعصاب) نیز اختلال پیدا می كند و این اختلال در رفتار منعكس می شود. 4 طبقه بندی اختلال های رفتاری 1- اختلالهايی كه معمولاً در دوره های اول و دوم كودكی یا در دوره ی نوجوانی ظاهر می شوند. 2- اختلالهاي زوال عقل 3- اختلالهايی كه در اثر سوء استفاده از الكل و مواد مخدر به وجود می آید

ادامه مطلب  
پاورپوينت اختلالات شخصیتی 16 اسلاید


 دسته بندی : پاورپوينت نوع فایل:  ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش )  قسمتی از اسلاید پاورپوينت :  تعداد اسلاید : 16 صفحهبسم اللّه الرحمن الرحیم عنوان : اختلالات شخصیتی.2 3 اختلالهاي شخصیتی یا اختلال های رفتاری جای تردید وجود ندارد كه هر دستگاهی اختلال پیدا می كند؛ مثلاً موتور اتومبیل ،هواپیما،كامپوتر و ...همیشه اختلال پیدا می كنند و لازم می شود كه دوباره تعمیر شوند.دستگاه عصبی مركزی (مخ، نخاع و اعصاب) نیز اختلال پیدا می كند و این اختلال در رفتار منعكس می شود. 4 طبقه بندی اختلال های رفتاری 1- اختلالهايی كه معمولاً در دوره های اول و دوم كودكی یا در دوره ی نوجوانی ظاهر می شوند. 2- اختلالهاي زوال عقل 3- اختلالهايی كه در اثر سوء استفاده از الكل و مواد مخدر به وجود می آید 4- اختلالهاي

ادامه مطلب  
دانلود پاورپوينت اختلالات شخصیتی 16 اسلاید


 دسته بندی : پاورپوينت نوع فایل:  ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش )  قسمتی از اسلاید پاورپوينت :  تعداد اسلاید : 16 صفحهبسم اللّه الرحمن الرحیم عنوان : اختلالات شخصیتی.2 3 اختلالهاي شخصیتی یا اختلال های رفتاری جای تردید وجود ندارد كه هر دستگاهی اختلال پیدا می كند؛ مثلاً موتور اتومبیل ،هواپیما،كامپوتر و ...همیشه اختلال پیدا می كنند و لازم می شود كه دوباره تعمیر شوند.دستگاه عصبی مركزی (مخ، نخاع و اعصاب) نیز اختلال پیدا می كند و این اختلال در رفتار منعكس می شود. 4 طبقه بندی اختلال های رفتاری 1- اختلالهايی كه معمولاً در دوره های اول و دوم كودكی یا در دوره ی نوجوانی ظاهر می شوند. 2- اختلالهاي زوال عقل 3- اختلالهايی كه در اثر سوء استفاده از الكل و مواد مخدر به وجود می آید 4- اخت

ادامه مطلب  
پاورپوينت درباره اختلالات شخصیتی 16 اسلاید


 نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوينت ) ( قابلیت ویرایش )  قسمتی از اسلاید :  تعداد اسلاید : 16 صفحهبسم اللّه الرحمن الرحیم عنوان : اختلالات شخصیتی.2 3 اختلالهاي شخصیتی یا اختلال های رفتاری جای تردید وجود ندارد كه هر دستگاهی اختلال پیدا می كند؛ مثلاً موتور اتومبیل ،هواپیما،كامپوتر و ...همیشه اختلال پیدا می كنند و لازم می شود كه دوباره تعمیر شوند.دستگاه عصبی مركزی (مخ، نخاع و اعصاب) نیز اختلال پیدا می كند و این اختلال در رفتار منعكس می شود. 4 طبقه بندی اختلال های رفتاری 1- اختلالهايی كه معمولاً در دوره های اول و دوم كودكی یا در دوره ی نوجوانی ظاهر می شوند. 2- اختلالهاي زوال عقل 3- اختلالهايی كه در اثر سوء استفاده از الكل و مواد مخدر به وجود می آید 4- اختلالهاي اضطرابی 5- اختلالهاي

ادامه مطلب  
دانلود اختلالات شخصیتی 16 اسلاید


 دسته بندی : پاورپوينت نوع فایل:  ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش )  قسمتی از محتوی متن پاورپوينت :  تعداد اسلاید : 16 صفحهبسم اللّه الرحمن الرحیم عنوان : اختلالات شخصیتی.2 3 اختلالهاي شخصیتی یا اختلال های رفتاری جای تردید وجود ندارد كه هر دستگاهی اختلال پیدا می كند؛ مثلاً موتور اتومبیل ،هواپیما،كامپوتر و ...همیشه اختلال پیدا می كنند و لازم می شود كه دوباره تعمیر شوند.دستگاه عصبی مركزی (مخ، نخاع و اعصاب) نیز اختلال پیدا می كند و این اختلال در رفتار منعكس می شود. 4 طبقه بندی اختلال های رفتاری 1- اختلالهايی كه معمولاً در دوره های اول و دوم كودكی یا در دوره ی نوجوانی ظاهر می شوند. 2- اختلالهاي زوال عقل 3- اختلالهايی كه در اثر سوء استفاده از الكل و مواد مخدر به وجود می آید 4- اختلالهاي

ادامه مطلب  
اختلالات شخصیتی 16 اسلاید


 دسته بندی : پاورپوينت نوع فایل:  ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش )  قسمتی از محتوی متن پاورپوينت :  تعداد اسلاید : 16 صفحهبسم اللّه الرحمن الرحیم عنوان : اختلالات شخصیتی.2 3 اختلالهاي شخصیتی یا اختلال های رفتاری جای تردید وجود ندارد كه هر دستگاهی اختلال پیدا می كند؛ مثلاً موتور اتومبیل ،هواپیما،كامپوتر و ...همیشه اختلال پیدا می كنند و لازم می شود كه دوباره تعمیر شوند.دستگاه عصبی مركزی (مخ، نخاع و اعصاب) نیز اختلال پیدا می كند و این اختلال در رفتار منعكس می شود. 4 طبقه بندی اختلال های رفتاری 1- اختلالهايی كه معمولاً در دوره های اول و دوم كودكی یا در دوره ی نوجوانی ظاهر می شوند. 2- اختلالهاي زوال عقل 3- اختلالهايی كه در اثر سوء استفاده از الكل و مواد مخدر به وجود می آید 4- اختلالهاي اضطرابی

ادامه مطلب  
پاورپوينت آماده; بررسی اختلالات شخصیتی و اختلال های رفتاری


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوينت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 16 اسلایدبررسی اختلالات شخصیتی و اختلال های رفتاری 2 3 اختلالهاي شخصیتی یا اختلال های رفتاری جای تردید وجود ندارد كه هر دستگاهی اختلال پیدا می كند؛ مثلاً موتور اتومبیل ،هواپیما،كامپوتر و ... همیشه اختلال پیدا می كنند و لازم می شود كه دوباره تعمیر شوند. دستگاه عصبی مركزی (مخ، نخاع و اعصاب) نیز اختلال پیدا می كند و این اختلال در رفتار منعكس می شود. 4 طبقه بندی اختلال های رفتاری 1- اختلالهايی كه معمولاً در دوره های اول و دوم كودكی یا در دوره ی نوجوانی ظاهر می شوند.2- اختلالهاي زوال عقل 3- اختلالهايی كه در اثر سوء استفاده از الكل و مواد مخدر به وجود می آید4- اختلالهاي اضطرابی 5- اختلالهاي جسمانی 6- اختلالهاي غذایی 5 7-اختلال های خُلقی 8- اخت

ادامه مطلب  
پاورپوينت اختلالهاي مرتبط با رشد


عقب ماندگی ذهنیاختلالهاي رشد فراگیراختلالهاي یادگیری، ارتباطی و مهارتهای حرکتینظریه ها و درمان اختلالهاي یادگیری، ارتباطی، و مهارتهای حرکتیاختلالهاي کاستی توجه و رفتار ایذاییاختلال اضطراب جداییاختلالهاي خوردن کودکیاختلالهاي تیکاختلالهاي دفعاختلال دلبستگی واکنشیاختلال حرکت کلیشه ایتعداد اسلاید 20فرمت فایل :ppt 

ادامه مطلب  
تحقیق اختلالات خودبیمارانگاری، شبه جسمی،ساختگی، تمارض، تجزیه ای، انطباقی و روان تنی در روانشناسی، 70 صفحه،docx


این تحقیق در مورد اختلالات خودبیمارانگاری، شبه جسمی،ساختگی، تمارض، تجزیه ای، انطباقی و روان تنی در روانشناسی در 70 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد.و شامل مقدمه، اختلالات خودبیمارانگاری، شبه جسمی،ساختگی، تمارض، تجزیه ای، انطباقی و روان تنی در روانشناسی،اختلالات روانی،اختلال خودبیمارانگاری،انواع اختلالات روانی،اختلالهاي تجزیه ای،بهداشت روانی،اختلال بدشکلی بدن،اختلال های جسمانی شکل و اختلالهاي تجزیه ای،بیماریهای روانی،و ....فهرستاختلال خودبیمارانگاری.. 4دلایل بروز خودبیمارانگاری.. 5سبب شناسی.. 7علائم بارز: 7درمان.. 7دارودرمانی: 7ـ درمان روانشناختی: 8اختلالات تفکر. 8اختلال در تفكر به چهار صورت امكان پذیر است : 8اختلال در فرم تفكر. 9اختلال در جریان تفكر. 9تف

ادامه مطلب  
پاورپوينت اختلالهاي خواب


خواب آرام یا کندخواب متناقض REMتحول و سازمان یافتگی خوابتمایز خواب بزرگسال و کودکتقسیم وهله های خوابتغییر معنای خوابدیدگاه های نظری درباره رویاها یا خواب دیده هاطبقه بندی اختلالهاي خواببررسی بالینی بی خوابیهای زودرسبی خوابیهای متداولتظاهرات بالینی بی خوابیهای دوره کودکیبی خوابیهای دوره نوجوانیبررسی علت شناختی بی خوابیهای نخستین دوره بزرگسالیضوابط تشخیصی بی خوابیهای نخستین بر اساس DSM IVدرمانگری بی خوابیهای نخستیندرمانگریهای روانشناختی بی خوابیهاروش های متمرکز بر نشانه مرضیروشهای متمرکز بر مشکلات و تعارضهافزون خوابی نخستیناختلال خواب زدگیضوابط تشخیصی خواب زدگی بر اساس DSM IVاختلال ریتم چرخه خوابوحشت زدگی های شبانهخواب گردیاختلالهاي شبه خواب تصریح نشدهاختلالهاي خواب توام با یک اختلال روانی دیگراختلالهاي خواب ناشی از یک عارضه طبی عم

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
logo-samandehi