تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی
دانلود تحقیق بررسی انواع کارت هوشمند


چکیدهاز حدود چهاردهه قبل، اولین کارتهاي هوشمند به بازار عرضه شدند و به دلیل کاربردهاي گسترده آنها با سرعتفزاينده اي در کشورهاي مختلف مورد استفاده قرار گرفتند. یک کارت هوشمند عبارتاست از جسم فیزیکی کارت که یک تراشه رايانه اي برروی آن نصب شده باشد. ظرفیتحافظه اين کارت ها بین1الی64کیلو بايت قابل تغییر است. از طرفی، قابلیتذخیره سازی و پردازش اطلاعات و نیز، قابلیت بالاي مراقبت از اطلاعات ذخیرهشده، کاربرد اين کارت ها را به کلیه عرصه هاي زندگی انسانگسترشداده است. دراين پروژه ضمن معرفی کارتاي هوشمند و اشاره اي به تاریخچه ظهور و رشد آنها،به فناوری انواع کارت هاي هوشمند پرداخته شده و پس از برشمردن مزاياي استفادهاز اين کارت ها، به کاربردهاي کارت در پنج حوزه مختلف، از جمله: حمل و نقل؛گردشگری؛ فرهنگی – رفاهی؛ پرداخت هاي روزمره شهروندان و

ادامه مطلب  
دانلود پروژه بررسی انواع کارت هوشمند


عنوان پايان نامه : بررسی انواع کارت هوشمندقالب بندی : wordتعداد صفحات :76 شرح مختصر : از حدود چهاردهه قبل، اولین کارت هاي هوشمند به بازار عرضه شدند و به دلیل کاربردهاي گسترده آنها با سرعت فزاينده اي در کشورهاي مختلف مورد استفاده قرار گرفتند. یک کارت هوشمند عبارت است از جسم فیزیکی کارت که یک تراشه رايانه اي برروی آن نصب شده باشد. ظرفیت حافظه اين کارت ها بین ۱ الی ۶۴ کیلو بايت قابل تغییر است. از طرفی، قابلیت ذخیره سازی و پردازش اطلاعات و نیز، قابلیت بالاي مراقبت از اطلاعات ذخیره شده، کاربرد اين کارت ها را به کلیه عرصه هاي زندگی انسان گسترش داده است. در اين پروژه ضمن معرفی کارتاي هوشمند و اشاره اي به تاریخچه ظهور و رشد آنها، به فناوری انواع کارت هاي هوشمند پرداخته شده و پس از برشمردن مزاياي استفاده از اين کارت ها، به کاربردهاي ک

ادامه مطلب  
دانلود پروژه بررسی انواع کارت هوشمند (فرمت word و باقابلیت ویرايش)تعداد صفحات 97


عنوان پايان نامه : بررسی انواع کارت هوشمندقالب بندی : wordشرح مختصر : از حدود چهاردهه قبل، اولین کارت هاي هوشمند به بازار عرضه شدند و به دلیل کاربردهاي گسترده آنها با سرعت فزاينده اي در کشورهاي مختلف مورد استفاده قرار گرفتند. یک کارت هوشمند عبارت است از جسم فیزیکی کارت که یک تراشه رايانه اي برروی آن نصب شده باشد. ظرفیت حافظه اين کارت ها بین ۱ الی ۶۴ کیلو بايت قابل تغییر است. از طرفی، قابلیت ذخیره سازی و پردازش اطلاعات و نیز، قابلیت بالاي مراقبت از اطلاعات ذخیره شده، کاربرد اين کارت ها را به کلیه عرصه هاي زندگی انسان گسترش داده است. در اين پروژه ضمن معرفی کارتاي هوشمند و اشاره اي به تاریخچه ظهور و رشد آنها، به فناوری انواع کارت هاي هوشمند پرداخته شده و پس از برشمردن مزاياي استفاده از اين

ادامه مطلب  
پايان نامه آماده با موضوع بررسی انواع کارت هوشمند(فرمت word) و 100صفحه


از حدود چهاردهه قبل، اولین کارت هاي هوشمند به بازار عرضه شدند و به دلیل کاربردهاي گسترده آنها با سرعت فزاينده اي در کشورهاي مختلف مورد استفاده قرار گرفتند. یک کارت هوشمند عبارت است از جسم فیزیکی کارت که یک تراشه رايانه اي برروی آن نصب شده باشد. ظرفیت حافظه اين کارت ها بین ۱ الی ۶۴ کیلو بايت قابل تغییر است. از طرفی، قابلیت ذخیره سازی و پردازش اطلاعات و نیز، قابلیت بالاي مراقبت از اطلاعات ذخیره شده، کاربرد اين کارت ها را به کلیه عرصه هاي زندگی انسان گسترش داده است. در اين پروژه ضمن معرفی کارتاي هوشمند و اشاره اي به تاریخچه ظهور و رشد آنها، به فناوری انواع کارت هاي هوشمند پرداخته شده و پس از برشمردن مزاياي استفاده از اين کارت ها، به کاربردهاي کارت در پنج حوزه مختلف، از جمله: حمل و نقل؛ گردشگری؛ فرهنگ

ادامه مطلب  
پايان نامه/پروژه آماده بررسی انواع کارت هوشمند با فرمت ورد(word)


از حدود چهاردهه قبل، اولین کارت هاي هوشمند به بازار عرضه شدند و به دلیل کاربردهاي گسترده آنها با سرعت فزاينده اي در کشورهاي مختلف مورد استفاده قرار گرفتند. یک کارت هوشمند عبارت است از جسم فیزیکی کارت که یک تراشه رايانه اي برروی آن نصب شده باشد. ظرفیت حافظه اين کارت ها بین ۱ الی ۶۴ کیلو بايت قابل تغییر است. از طرفی، قابلیت ذخیره سازی و پردازش اطلاعات و نیز، قابلیت بالاي مراقبت از اطلاعات ذخیره شده، کاربرد اين کارت ها را به کلیه عرصه هاي زندگی انسان گسترش داده است. در اين پروژه ضمن معرفی کارتاي هوشمند و اشاره اي به تاریخچه ظهور و رشد آنها، به فناوری انواع کارت هاي هوشمند پرداخته شده و پس از برشمردن مزاياي استفاده از اين کارت ها، به کاربردهاي کارت در پنج حوزه مختلف، از جمله: حمل و نقل؛ گردشگری؛ فرهنگی &nda

ادامه مطلب  
پايان نامه بررسی انواع کارت هوشمند


تعداد صفحات:96نوع فايل:wordلازم به ذکر است که هزینه دریافتی فقط برابر با هزینه تايپ چنین پايان نامه اي میباشدچکیدهاز حدود چهاردهه قبل، اولین کارتهاي هوشمند به بازار عرضه شدند و به دلیل کاربردهاي گسترده آنها با سرعت فزاينده اي در کشورهاي مختلف مورد استفاده قرار گرفتند. یک کارت هوشمند عبارتاست از جسم فیزیکی کارت که یک تراشه رايانه اي برروی آن نصب شده باشد. ظرفیتحافظه اين کارت ها بین1الی64کیلو بايت قابل تغییر است. از طرفی، قابلیتذخیره سازی و پردازش اطلاعات و نیز، قابلیت بالاي مراقبت از اطلاعات ذخیرهشده، کاربرد اين کارت ها را به کلیه عرصه هاي زندگی انسانگسترشداده است. دراين پروژه ضمن معرفی کارتاي هوشمند و اشاره اي به تاریخچه ظهور و رشد آنها،به فناوری انواع کارت هاي هوشمند پرداخته شده و پس از برشمردن مزاياي استفادهاز اين کارت ها، به کارب

ادامه مطلب  
پروژه کامپیوتر سخت افزار - کارت هاي هوشمند


 فرمت فايل: word(قابل ویرايش)تعداد صفحات100 فهرست مطالب چکیده 1 مقدمه 2 تاریخچه کارت هاي هوشمند 5 فصل اول : مشخصات کارت هوشمند 10 1.مشخصات فیزیکی کارت هوشمند 11 2. دسته بندی هاي کارت هوشمند 12• 2.1.دسته بندی بر اساس سطح تماسی 12• كارت‌هاي هوشمند تماسی(Contact Smart Card) 12• كارت‌هاي هوشمند غیرتماسی(Contactless Smart Card) 13• كارت‌هاي هوشمند تركیبی(Dual-Interface Smart Card) 14• 2.2.دسته بندی بر اساس نوع تراشه 14• انواع تراشه هاي کارت هوشمند 14• تراشه هاي داراي حافظه 14• مدارهاي مجتمع خاص منظوره 15• تراشه هاي داراي ریز پردازنده 15 3.افزايش کارايی و سرعت تعامل 16 4.استانداردهاي کارت هوشمند 16• استانداردهاي بین المللی کارت هوشمند 17• ISO/78

ادامه مطلب  
تحقیق درباره ارزیابی کارتهاي هوشمند و انواع آنها


فرمت فايل : word (قابل ویرايش) تعداد صفحات : 99 صفحه      فهرست مطالب الف-چکیده ..................................................  9ب-مقدمه.............................................. 10ج-تاریخچه کارت هاي هوشمند...................................... 12د-فصل اول : مشخصات کارت هوشمند................................... 17.11 مشخصات فیزیکی کارت هوشمند.......................................... 171.2 دسته بندی هاي کارت هوشمند........................................ 181. 1دسته بندی بر اساس سطح تماسی ...................................... 182.1كارت‌هاي هوشمند تماسی(Contact Smart Card)........................ 182.1كارت‌هاي هوشمند غیرتماسی(Contactless Smart Card)............ 192

ادامه مطلب  
دانلود مقاله بررسی انواع کارت هوشمند


 مشخصات اين فايل عنوان:بررسی انواع کارت هوشمند فرمت فايل: word(قابل ویرايش) تعداد صفحات:100اين مقاله در مورد بررسی انواع کارت هوشمند می باشد.  بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از  مقاله بررسی انواع کارت هوشمندمقدمهدرحال حاضر، بشر به اين حقیقت دست پیدا كرده است كه انتقال فیزیكی،زمان­بر،هزینه زا ومحدودكننده است و براي آنكه بتواند اين مشكل را مرتفع كند، از ابزارهاي مختلف سودجسته است . اما وسیله اي كه بیش از وسايل دیگر، مورداستفاده قرارگرفته وتاكنون بسیاری از مشكلات را حل ...(ادامه دارد)تاریخچه کارت هاي هوشمندبراساسگزارش هاي منتشر شده، اولین کارت هوشمند حاوی یک ریزپردازنده، در سال 1967میلادی و توسط دو مهندس آلمانی ابداع شد. اين اختراع منتشر نشد تا اينکه یکروزنامه نگار فرانسوی در سال 1974 م، اخترا

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد کارتهاي هوشمند


12 صفحه word |فونت tahoma سايز 12| قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه هاي جدیدتر|قابل ویرايش و آماده چاپبخشی از تحقیق تاریخچه اي کوتاه :ايدۀ یکپارچگی یک مدار پیچیده و یک کارت پلاستیکی براي بار اول توسط دو مخترع المانی مطرح شد . جرج دتلوف و هلمات گروتراپ ( سال 1968)بعدها جواز ثبت اختراع آلمانی براي اختراعشان گرفتند در اواخر دهۀ هفتاد میلادی ف CII – Honeywell – Bull براي اولین بار به تکنولوژی کارتهاي هوشمند جنبۀ تجاری داد و کارتهاي ریز پردازنده اي را معرفی کرد .کارتهیا هوشمند اوليه در روايل دهۀ هشتاد در فرانسه و آلمان ازمايش شد . در ابتدا از کارتهاي هوشمند براي کارت پیش پرداز تلفن و کارتهاي بانکی پرداختی – دریافتی امن استفاده می شد . اين موفقیت کارتهاي هوشمند پتانسیل بالاي کارتهاي هوشمند در برابر انعطاف پذیری و دستکاری شدن ر

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
logo-samandehi