تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی
دوره آموزشی مميزي داخلی


دوره آموزشی مميزي داخلی  درفرمت ورد 37 صفحه قابل ویرایشدر استاندارد ISO 9000 : 2000  مميزي به این ترتیب تعریف می شود :           فرآیند  سیستماتیك , مستقل  و  مستندی كه  به منظور كسب  شواهد مميزي  و  ارزیابی هدفمند  صورت می پذیرد تا مشخص شود كه تا چه میزان معیارها برآورده شده اند . درباره مميزي نكات زیر حایز اهمیت است : مميزي كیفیت نوعا در مورد  یك سیستم  كیفیت  یا اجزایی  از آن و یا در  مورد  فرآیندها  ,   محصولات , خدمات بكار می رود ,  ولی  به این ها  محدود  نمی گردد. این مميزي ها را  غالبا" مميزي سیستم كیفیت "

ادامه مطلب  
پاورپوینت مميزي داخلی متن نمایشی


 دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل:  ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش )  قسمتی از اسلاید پاورپوینت :  تعداد اسلاید : 34 صفحهشركت مشاور بهبود مستمر پایدار بسم الله الرحمن الرحیم شركت مشاور بهبود مستمر پایدار مميزي داخلی كیفیت Internal Quality Audit شركت مشاور بهبود مستمر پایدار شركت مشاور بهبود مستمر پایدار شركت مشاور بهبود مستمر پایدار اهداف 1- تعیین میزان انطباق سیستم با : - الزامات استاندارد - الزامات سازمان - ترتیبات طرح ریزی شده(بند1-7استاندارد ISO 9001 : 2000) 2- تعیین اینكه آیا سیستم به طور مؤثر اجرا ونگهداری می شود. ‹‹ استاندارد ISO 19011:2002 راهنمای مميزي سیستم های مدیریت كیفیت و مدیریت زیست محیطی ›› شركت مشاور بهبود مستمر پایدار تعاریف 1

ادامه مطلب  
دانلود پاورپوینت مميزي داخلی متن نمایشی


 دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل:  ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش )  قسمتی از اسلاید پاورپوینت :  تعداد اسلاید : 34 صفحهشركت مشاور بهبود مستمر پایدار بسم الله الرحمن الرحیم شركت مشاور بهبود مستمر پایدار مميزي داخلی كیفیت Internal Quality Audit شركت مشاور بهبود مستمر پایدار شركت مشاور بهبود مستمر پایدار شركت مشاور بهبود مستمر پایدار اهداف 1- تعیین میزان انطباق سیستم با : - الزامات استاندارد - الزامات سازمان - ترتیبات طرح ریزی شده(بند1-7استاندارد ISO 9001 : 2000) 2- تعیین اینكه آیا سیستم به طور مؤثر اجرا ونگهداری می شود. ‹‹ استاندارد ISO 19011:2002 راهنمای مميزي سیستم های مدیریت كیفیت و مدیریت زیست محیطی ›› شركت مشاور بهبود مستمر پایدار تع

ادامه مطلب  
دانلود مميزي داخلی متن نمایشی


 دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل:  ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش )  قسمتی از اسلایدر متن پاورپوینت :  تعداد اسلاید : 34 صفحهشركت مشاور بهبود مستمر پایدار بسم الله الرحمن الرحیم شركت مشاور بهبود مستمر پایدار مميزي داخلی كیفیت Internal Quality Audit شركت مشاور بهبود مستمر پایدار شركت مشاور بهبود مستمر پایدار شركت مشاور بهبود مستمر پایدار اهداف 1- تعیین میزان انطباق سیستم با : - الزامات استاندارد - الزامات سازمان - ترتیبات طرح ریزی شده(بند1-7استاندارد ISO 9001 : 2000) 2- تعیین اینكه آیا سیستم به طور مؤثر اجرا ونگهداری می شود. ‹‹ استاندارد ISO 19011:2002 راهنمای مميزي سیستم های مدیریت كیفیت و مدیریت زیست محیطی ›› شركت مشاور بهبود مستمر پایدار تعاریف

ادامه مطلب  
250 دانلود تحقیق: بررسی تستهای غیرمخرب جوش و کاربرد روش (TDN) در بازرسي قطعات فورج


        فرمت فایل:   ورد – Word و قابل ویرایشتعداد صفحات:    123  مزایا و محدودیت های بازرسي با جریان گردابیبازرسي EC كاملا چندكاربردی است. بنابراین در صورتی كه ویژگی های فیزیكی ماده  با روش بازرسي سازگار باشد، می تواند در مورد بسیاری از مشكلات بازرسي اعمال شود. از طرفی در بسیاری از كاربردها، حساسیت این روش به بسیاری از خواص و ویژگی های ذاتی ماده می تواند عیب به حساب آید. ممكن است برخی از متغیرهای ماده كه از جهت كارایی قطعه مهم نیستند سیگنال هایی به وجود آورند كه متغیرهای مهم را پنهان كند یا اشتباها به عنوان متغیرهایی مهم محسوب گردد.دستگاه های جریان گردابی قابلیتهای زیادی دارند كه نه تنها در مورد آش

ادامه مطلب  
پاورپوینت مميزي داخلی كیفیت


 دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل:  ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش )  قسمتی از اسلاید پاورپوینت :  تعداد اسلاید : 32 صفحهشركت مشاور بهبود مستمر پایدار بسم الله الرحمن الرحیم شركت مشاور بهبود مستمر پایدار مميزي داخلی كیفیت Internal Quality Audit شركت مشاور بهبود مستمر پایدار شركت مشاور بهبود مستمر پایدار شركت مشاور بهبود مستمر پایدار مقدمه ممیـزی داخلی كیفیت یكـی از اقدامـات بسیار ضـروری برای كنتـرل سیستم مدیریت كیفیت ، فرآیند ومحصولات سازمان ها می باشد و به مدیریت ارشد در رسیدن به اهداف ذیل كمك مینماید : 1- تعیین میزان انطباق سیستم با : - ترتیبات طرح ریزی شده(بند1-7استاندارد ISO 9001 : 2000) - الزامات استاندارد - الزامات سازمان 2- تعیین اینكه آیا سیستم به طور مؤثر اجرا ونگهداری

ادامه مطلب  
دانلود پاورپوینت مميزي داخلی كیفیت


 دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل:  ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش )  قسمتی از اسلاید پاورپوینت :  تعداد اسلاید : 32 صفحهشركت مشاور بهبود مستمر پایدار بسم الله الرحمن الرحیم شركت مشاور بهبود مستمر پایدار مميزي داخلی كیفیت Internal Quality Audit شركت مشاور بهبود مستمر پایدار شركت مشاور بهبود مستمر پایدار شركت مشاور بهبود مستمر پایدار مقدمه ممیـزی داخلی كیفیت یكـی از اقدامـات بسیار ضـروری برای كنتـرل سیستم مدیریت كیفیت ، فرآیند ومحصولات سازمان ها می باشد و به مدیریت ارشد در رسیدن به اهداف ذیل كمك مینماید : 1- تعیین میزان انطباق سیستم با : - ترتیبات طرح ریزی شده(بند1-7استاندارد ISO 9001 : 2000) - الزامات استاندارد - الزامات سازمان 2- تعیین اینكه آیا سیستم به طور مؤثر اجرا و

ادامه مطلب  
دانلود مميزي داخلی كیفیت


 دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل:  ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش )  قسمتی از اسلایدر متن پاورپوینت :  تعداد اسلاید : 32 صفحهشركت مشاور بهبود مستمر پایدار بسم الله الرحمن الرحیم شركت مشاور بهبود مستمر پایدار مميزي داخلی كیفیت Internal Quality Audit شركت مشاور بهبود مستمر پایدار شركت مشاور بهبود مستمر پایدار شركت مشاور بهبود مستمر پایدار مقدمه ممیـزی داخلی كیفیت یكـی از اقدامـات بسیار ضـروری برای كنتـرل سیستم مدیریت كیفیت ، فرآیند ومحصولات سازمان ها می باشد و به مدیریت ارشد در رسیدن به اهداف ذیل كمك مینماید : 1- تعیین میزان انطباق سیستم با : - ترتیبات طرح ریزی شده(بند1-7استاندارد ISO 9001 : 2000) - الزامات استاندارد - الزامات سازمان 2- تعیین اینكه آیا سیستم به طور مؤثر اجرا ونگهدا

ادامه مطلب  
مجموعه چک ليست تمام پایه های ابتدایی (تمام دروس)


.   از سری مجموعه های ویژه فروشگاه معلم سلام!  یکی از ابزارهای مفید ارزشیابی توصیفی، ابزارهای ثبت مشاهده است. مشاهده یکی از مهارتهای مهم معلم علاقه مند به اجرای ارزشیابی توصیفی است و یکی از رایج ترین ابزار های مشاهده، سیاهه رفتار یا چک ليست می باشد.در این پکیج می توانید مجموعه چک ليست های تفکیک شده برای هر پایه و هر درس دوره ابتدایی را تهیه نمایید و خیال خود برای همیشه، از داشتن یک چک ليست جامع آسوده کنید.چک ليست های این مجموعه، ساده ، قابل فهم و در برگیرنده اهداف، مفاهیم، مهارتها و نگرشهای مورد سنجش دانش آموزان ابتدایی می باشد.چک ليست های این مجموعه در عین جامعیت پوشش اهداف آموزشی، دارای گزاره های مختصر و مفیدی می باشد.مطابق با آخرین تغییرات کتب درسی در این بسته چیس

ادامه مطلب  
دانلود پروژه سیستم كلینیك جراحی


      در کشور ما صنعت نرم افزار یک صنعت نوپا می باشد، شاید سابقه تولید نرم افزار در ایران به بیش از 15 سال برسد، اما نباید این نکته را فراموش کنیم که ما همیشه مصرف کننده بوده ایم. زبان های برنامه نویسی، سیستم های عامل، بهبود دهنده های کامپایلر و چندیدن محصول بنیادین دیگر همه و همه را از دیگران دریافت کرده و استفاده نموده ایم. اگر نیازی به تغییر در این محصولات احساس کرده ایم همیشه به انتظار ارائه نسخه بعدی از سوی شرکت های تولید کننده نشسته ایم. کار های نرم افزاری که بصورت تیمی انجام میشوند به تازه گی رونق گرفته اند.از این رو از طرف مجریان پروژه تصمیم گرفته شد تا این پروزه به صورت منفرد اجرا نشود، هر چند دو نفر نمی توانند یک تیم باشند، این حرکت می توانست روحیه کار تیمی را حد اقل در مجریان آن پرورش دهد.از طرفی

ادامه مطلب  
جدیدترین طرح توجیهی فرآوري ‌و بسته ‌بندی خشكبار


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی فرآوري ‌و بسته ‌بندی خشكبار      این طرح توجیهی در زمینه فرآوري ‌و بسته ‌بندی خشكبار، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه فرآوري ‌و بسته ‌بندی خشكبار،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه فرآوري ‌و بسته ‌بندی خشكبار،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توجیهی فرآوري ‌و بسته ‌بندی خشكبارفهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد افراد و هزینه نیروی انسانیاستانداردهای مربوطه طرحسهم آور

ادامه مطلب  
جدیدترین طرح توجیهی فرآوري و بسته بندی آجیل و خشكبار


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی فرآوري و بسته بندی آجیل و خشكبار      این طرح توجیهی در زمینه فرآوري و بسته بندی آجیل و خشكبار، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه فرآوري و بسته بندی آجیل و خشكبار،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه فرآوري و بسته بندی آجیل و خشكبار،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توجیهی فرآوري و بسته بندی آجیل و خشكبارفهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد افراد و هزینه نیروی انسانیاستانداردهای مربوطه طرحسهم آورده متقاضیسهم تسهیلات

ادامه مطلب  
جدیدترین طرح توجیهی فنی و اقتصادی بازیافت و فرآوري فولاد و آهن


دانلود جدیدترین طرح توجیهی فنی و اقتصادی بازیافت و فرآوري فولاد و آهن      این طرح توجیهی در زمینه فنی و اقتصادی بازیافت و فرآوري فولاد و آهن، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه فنی و اقتصادی بازیافت و فرآوري فولاد و آهن،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه فنی و اقتصادی بازیافت و فرآوري فولاد و آهن،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهد بود.این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توجیهی فنی و اقتصادی بازیافت و فرآوري فولاد و آهنفهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد افراد و هزینه نیروی انسانیاس

ادامه مطلب  
جدیدترین طرح توجیهی فرآوري وبسته بندی سبزیجات تازه و خردشده


دانلود جدیدترین طرح توجیهی فرآوري وبسته بندی سبزیجات تازه و خردشده      این طرح توجیهی در زمینه فرآوري وبسته بندی سبزیجات تازه و خردشده، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییراتتوسط کارشناسان متخصص در حوزه فرآوري وبسته بندی سبزیجات تازه و خردشده،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه فرآوري وبسته بندی سبزیجات تازه و خردشده،فعالیت داشته باشندبسیار مفید و کاربردی خواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توجیهی فرآوري وبسته بندی سبزیجات تازه و خردشدهفهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد افراد و هزینه نیروی انسانیاستانداردهای مرب

ادامه مطلب  
روش اجرائی مميزي داخلی به همراه کلیه فرمهای مورد نیاز


روش اجرائی مميزي داخلی به همراه کلیه فرمهای مورد نیاز درفرمت ورد 29 صفحه قابل ویرایش هدف :هدف از تهیه و تدوین این روش اجرایی، ایجاد اطمینان از تطابق اجرای اثر بخش سیستم مدیریت کیفیت با الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008، نیازمندی های مشتری، اثربخشی، اجرا و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت، فراهم آوردن فرصت هایی برای بهبود و توسعه سیستم مدیریت کیفیت. دامنه كاربرد :تمامی فرآیندهای سازمان و فعالیت های مؤثر بر کیفیت محصول در دامنه کاربردی این روش اجرایی قرار می گیرد. تعاریف :3-1 مميزي: فرآیندی برای پایش کیفیت و نظارت دائم مدیریت بر سیستم مدیریت کیفیت است. مسئولیت ها :4-1 مسئولیت برنامه ریزی و سازماندهی فرآیند مميزي داخلی، تأمین منابع مورد نیاز فرآیند مميزي، تعیین سیستم مميزي و انتخاب ممیز و محدو

ادامه مطلب  
چک ليست بازرسي و مميزي اصول (PRPS, GHP,GMP ) در واحدهاي فرآوري مواد غذايي در فرمت ورد 17 صفحه


چک ليست بازرسي و مميزي اصول (PRPS,  GHP,GMP )   در واحدهاي فرآوري مواد غذايي در فرمت ورد 17 صفحه 

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد مزایای بازاریابان مستقل


6 صفحه word |فونت tahoma سایز 12| قابل اجرا در آفیس 2007 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از تحقیقكاربردهای مميزي‌ بازاریابی‌‌ از مميزي‌ بازاریابی  در موارد زیر می توان استفاده كرد:O  تدوین‌ استراتژی‌های‌ كلان‌ كسب‌ و كار و استراتژی‌های‌ بازاریابی‌ (شناخت‌ فرصتهای‌ كسب‌ و كار و تعیین‌ خطوط‌ كلی‌ نفوذ در بازار، جذب‌ و حفظ‌ موقعیت).O  زمانی‌ كه‌ یكی‌ از وظایف‌ بازاریابی‌ (نظیر فروش، تحقیقات‌ بازار، تبلیغات‌ و...) نیاز به‌ بازنگری‌ و اصلاح‌ ساختاری‌ دارند. O  تهیه‌ طرح بازاریابی (در شماره 170 ماهنامه تدبیر- بخش كلینیك بازاریابی و تبلیغات در

ادامه مطلب  
دانلودپاورپوینت درباره مميزي داخلی


فرمت فایل : .pptتعداد اسلاید : 32 اسلایدقسمتی از متن :بسم الله الرحمن الرحیمشركت مشاور بهبود مستمر پایدارمميزي داخلی كیفیتشركت مشاور بهبود مستمر پایدارشركت مشاور بهبود مستمر پایدارشركت مشاور بهبود مستمر پایدارمقدمهممیـزی داخلی كیفیت یكـی از اقدامـات بسیار ضـروری برای كنتـرل سیستم مدیریت كیفیت ، فرآیند ومحصولات سازمان ها می باشد و به مدیریت ارشد در رسیدن به اهداف ذیل كمك مینماید :1- تعیین میزان انطباق سیستم با :- ترتیبات طرح ریزی شده(بند1-7استاندارد ISO 9001 : 2000 )- الزامات استاندارد-  الزامات سازمان2-  تعیین اینكه آیا سیستم به طور مؤثر اجرا ونگهداری می شود‹‹ استاندارد ISO 19011:2002 راهنمای مميزي سیستم های مدیریت كیفیت و مدیریت زیست محیطی ››شركت مشاور بهبود مستمر پایدارتعاریف1- مميزي ( Audit )

ادامه مطلب  
دانلودپاورپوینت درباره مميزي داخلی( متن نمایشی) 34 اسلاید


فرمت فایل : .pptتعداد اسلاید : 34 اسلایدقسمتی از متن :بسم الله الرحمن الرحیمشركت مشاور بهبود مستمر پایدارمميزي داخلی كیفیتشركت مشاور بهبود مستمر پایدارشركت مشاور بهبود مستمر پایدارشركت مشاور بهبود مستمر پایداراهداف1- تعیین میزان انطباق سیستم با :- الزامات استاندارد-  الزامات سازمان- ترتیبات طرح ریزی شده(بند1-7استاندارد ISO 9001 : 2000 )2 -  تعیین اینكه آیا سیستم به طور مؤثر اجرا ونگهداری می شود.‹‹ استاندارد ISO 19011:2002 راهنمای مميزي سیستم های مدیریت كیفیت و مدیریت زیست محیطی ››شركت مشاور بهبود مستمر پایدارتعاریف1- مميزي ( Audit ) : فرآیند برنامه ریزی شده ، مستقل و مستند برای دستیابی به ‹‹ شواهد مميزي ›› و ارزیابی عینی آن برای تعیین میزان اجرای

ادامه مطلب  
روش اجرائی مميزي داخلی کیفیت به همراه کلیه فرمهای مورد نیاز


روش اجرائی مميزي داخلی کیفیت به همراه کلیه فرمهای مورد نیاز درفرمت ورد 6 صفحه قابل ویرایشهـدف :حصول اطمینان از تطابق ، تداوم و تناسب سیستم مدیریت كیفیت با طرح ریزی های انجام شده و اثر بخشی آندامنـه :كلیه اركان سیستم مدیریت كیفیت و فرآیندهای مرتبط در سازمانمسئولیتها :3-1- حسن اجراء :  نماینده مدیریت3-2- اقدام كنندگان :مدیریت عامل : بررسی و تأیید برنامه های مميزي های دوره ای و موردی و حمایت از انجام مميزي ها ، بررسی كلی گزارشات مميزي ، اطلاع از وضعیت سیستم مدیریت كیفیت در سازمان وتعیین و تصویب اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه لازم مورد نیازنماینده مدیریت : برنامه ریزی مميزي های دوره ای و موردی و ارائه به مدیریت عامل جهت تصویب ، تعیین برنامه ریزی مميزي واحدها و ابلاغ آن ، تشكیل تیمهای ممی

ادامه مطلب  
پاور پوینت (اسلاید) تعریف نظام حاکمیت بالینی


 با سلام
فایل تعریف نظام حاکمیت بالینی یک پاورپوینت بسیار عالی در 143 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.
لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.
محتواب برخی از اسلاید ها :
توجه داشته باشید هرگونه بهم ریختگی در متن زیر در اثر کپی کردن از پاورپوینت می باشد و در فایل پاورپوینت اصلی هیچ اشکال و به هم ریختگی وجود ندارد
چرا به حاکمیت بالینی نیازمندیم برای اطمینان از اینکه مو

ادامه مطلب  
جدیدترین طرح توجیهی فرآوري ‌و بسته‌بندی خشكبار


دانلود جدیدترین طرح توجیهی فرآوري ‌و بسته‌بندی خشكبار      این طرح توجیهی، در زمینه فرآوري ‌و بسته‌بندی خشكبار، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسانمتخصص درحوزه فرآوري ‌و بسته‌بندی خشكبار،نگارش و جمع آوری شده است. لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه فرآوري ‌و بسته‌بندی خشكبار،فعالیت داشته باشند بسیار مفید وکاربردی خواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :فهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد افراد و هزینه نیروی انسانیاستانداردهای مربوطه طرحسهم آورده متقاضیسهم تسهیلاتبازارهای داخلی و خارجیتوجیه فنی و ا

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد مراحل بازرسي جوش 44 ص


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 44 صفحه
 قسمتی از متن .doc : 
 
جوشسازه های جوش داده شده نظیر سایر قطعات مهندسی به بازرسي در مراحل مختلف وساخت و همینطور در خاتمه ساخت نیاز دارندبازرسي جوش می تواند از انجام كار طبق دستورالعمل های توافق شده، به كارفرما اطمینان دهد. برای حصول اطمینان از مرغوبیت جوش و مطابقت آن با نیازمندیهای طرح باید كلیه عوامل موثر در جوشكاری در مراحل مختلف اجرا مورد بررسی قرار گیرد. مراحل بازرسي جوش ـ بازرسي قبل از جوشكاری به منظور آماده كردن مقدمات كار جوشكاری است بطوریكه كه موجب بروز عیوب جوش را از بین برده و یا به حدود قابل قبولی تقلیل دهد. بمصداق «پیشگیری موثرتر از درمان است» می توان گفت:اعمال یك برنامه با

ادامه مطلب  
دانلود پایان نامه بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های واحدهاي دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی


پایان نامه بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های واحدهاي دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی 128 صفحهبه همراه تمام ضمائم نظیر چکیده به زبان انگلیسی ، نمودار ها و ..هر قسمت در یک فایل جداگانهپایان نامه کارشناسی ارشدرشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی (M.Sc) موضوع پایان نامه :بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های واحدهاي دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی   پایان نامه بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های واحدهاي دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی 128 صفحه فهرست مطالبعنوان                       &n

ادامه مطلب  
پاورپوینت مبانی مميزي بر اساس ایزو 19011


پاورپوینت مبانی مميزي بر اساس  ایزو 19011  48اسلاید تعاریغ مميزي3-1- مميزي:    مميزي عبارت است از فرآیند سیستماتیك، مستقل و مكتوب برای گرد آوری شواهد مميزي و ارزیابی عینی آن، به منظور تعیین میزان برآورده شدن معیارهای مميزي.3-2- معیارهای مميزي: معیارهای مميزي عبارتند از مجموعه ای از خط مشی ها، روشهای اجرایی یا نیازمندیهایی كه به عنوان مأخذ مورد استفاده قرار می گیرند.      3-3- شواهد مميزي:  شواهد مميزي عبارتند از سوابق، اظهاریه های مربوط به واقعیات عینی یا سایر اطلاعات مرتبط با معیارهای مميزي و قابل رسیدگی.    یادآوری: شواهد مميزي ممكن است كمی یا كیفی باشند.3-4- یافته های مميزي:   عبارتند از نتایج حاصل از ارزیابی شواهد مميزي جمع آوری ش

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در كتابخانه های واحدهاي دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی


چكیده :این پژوهش به روش پیمایشی توصیفی و با هدف شناخت زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های مرکزی واحدهاي دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است . جامعه پژوهش شامل 15کتابخانه مرکزی وابسته به منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی است . جهت آگاهی از وضعیت زیرساخت فناوری اطلاعات دوپرسشنامه برای مدیران و کتابداران کتابخانه های مرکزی واحدهاي دانشگاهی تدوین گردید. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از نرم افزار اکسل انجام شد.       یافته های پژوهش حاکی از آن است که در کل کتابخانه های مرکزی مورد پژوهش ، 5/62درصد کتابداران دارای تحصیلات کتابداری و 5/37درصد دارای تحصیلات غیرکتابداری هستند. از نظر وضعیت تحصیلات مدیران کتابخانه های مورد پژوهش ، 3

ادامه مطلب  
مميزي ایمنی ابزاری مؤثر در افزایش ایمنی راه 33 صنام فایل : مميزي ایمنی ابزاری مؤثر در افزایش ایمنی راه 33 ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 31
حجم : 363 کیلوبایت
پــروژه راهســازیعنوان:ایمنــــی راهاستاد:مهندس فندرسكیدانشجو:نیما عرب نژاد شماره دانشجویی: m8244210251درس راهسازی ـ روز پنجشنبه ـ ساعت 15-13زمستان 85مميزي ایمنی ابزاری مؤثر در افزایش ایمنی راهچكیدهراه به نوان شریان اصلی اقتصاد در هر كشور، نقش عمده‌ای را ایفاء می‌كند و حداكثر بهره‌گیری استفاده كنندگان از راه باید به نوعی در طراحی و ساخت آن در نظر گرفته شود كه مهم‌ترین آن، مقوله بسیار حیاتی تأمین ایمنی حركت است. مقوله ایمنی، در مبحث ترافیك و حمل و نقل از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به آمار موجود در خصوص تعداد تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای در كشور، كه در سال 1380 رقمی نزدیك به 20000 كشته ر

ادامه مطلب  
جدیدترین طرح توجیهی فرآوري و بسته‌ بندی میگو


دانلود جدیدترین طرح توجیهی فرآوري و بسته‌ بندی میگو      این طرح توجیهی، در زمینه فرآوري و بسته‌ بندی میگو، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه فرآوري و بسته‌ بندی میگو، نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه فرآوري و بسته‌ بندی میگو،  فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهد بود.این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :فهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد افراد و هزینه نیروی انسانیاستانداردهای مربوطه طرحسهم آورده متقاضیسهم تسهیلاتبازارهای داخلی و خارجیتوجیه فنی و اقتصادی طرحعرضه کنندگان و ...&nb

ادامه مطلب  
پروژه شیرپوینت 2010


 پروژه شیرپوینت  2010  300صفحه  ورد فقط  30000تومان  چکیدهشِیرپوینت یا شرپوینت (SharePoint) یکی از محصولات شرکت مایکروسافت است که به عنوان یک درگاه اطلاعاتی سازمان)پُرتال) تحت وب کامل و جامع با قابلیت مدیریت اسناد، مدیریت و سفارشی‌سازی داده‌ها و قابلیت تعریف و مدیریت سایت‌های نامحدود ایجاد شده‌است.مزیت‌های شیرپوینتکاربری آسان و کاربر پسند User Friendlyقابلیت انعطاف بالا در پیاده سازی، توسعه و نگهداریآموزش و فرهنگ سازی آسان و سریعسازگاری و یکپارچگی تنگاتنگ با محصولات آفیسبهره مندی از موتور جستجوی توانمندبهره مندی از الگوهای کاربردی حرفه‌ای برای مدیریت و انتشار اطلاعاتبهره مندی از موتور گردش کار کاراقابل پیاده سازی در محیط اینترنت، اینترانت واکسترانتسازگاری کامل با سایر محصول

ادامه مطلب  
پروژه سیستم كلینیك جراحی


فرمت فایل : WORD ( قابل ویرایش ) تعداد صفحات:101 فهرستچکیده........................................................ 11مقدمه......................................................... 12تکنولوژی های مورد استفاده..................................... 131 معرفی Actor  های سیستم.............................. 141-1    بیمار................................................... 141-1-1   مواردی که باید برای بیمار ثبت شود....................... 142-1-1 فیلد های اطلاعاتی بیمار............................. 142-1مسئول پذیرش........................................... 153-1مسئول ترخیص.................................. 151-3-1اعمال انجام شده در زمان ترخیص........................ 152-3-1 ثبت هایی که باید توسط ترخیص گر انجام شود...........

ادامه مطلب  
پاورپوینت با موضوع روش اجرایی مميزي داخلی


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 22 اسلاید قسمتی از متن .ppt :     روش اجرایی مميزي داخلی هدف از این روش اجرایی تشریح نحوه انجام مميزي داخلی از نظر برنامه ریزی ، اجرا ، گزارش دهی و پیگیری نتایج می باشد و اغلب حوزه هایی راكه نیاز به بهبود یا اقدامات اصلاحی دارند مشخص می سازد. دامنه : دامنه این روش اجرایی در داخل موسسه رازی و شعب آن  بوده و كلیه فعالیتهای مرتبط با نظام كیفیت را در بر می گیرد مميزي : یك بررسی سیستماتیك و مستقل بمنظور تعیین انطباق فعالیتهای كیفیتی و نتایج مربوط به ترتیبات برنامه ریزی شده اثبات اجرای موثر برای دستیابی به اهداف تعریف شده می باشد. مميزي های داخلی : مميزي برنامه ریزی شده ای است كه توسط ممیزان

ادامه مطلب  
تحقیق اشعه دهی در مواد غذايي


تحقیق اشعه دهی در مواد غذايي در حجم 23 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر: تاریخچه اشعه دهی مواد غذايي بر خلاف آنچه که رسانه ها آن را توصیف می کنند یک فناوری جدید نیست. در واقع اشعه دهی مواد غذايي پدیده ای است که پژوهشهای بسیاری درباره آن صورت گرفته است و بسیار قویتر از برخی فرآیندهای جدید و نوآوری ها در زمینه نگهداری مواد غذايي است که تحت عنوان صنعت غذای در سالهای اخیر مطرح شده اند.کشف اشعه X توسط رونتگن در سال 1895 و کشف مواد پرتوزا توسط بکورل یک سال بعد از آن، جامعه دانشمندان را به سوی پژوهشهای وسیع و جدی در خصوص اثرات بیولوژیکی اشعه های یونیزه هدایت نمود. اشعه دهی مواد غذايي ابتدا در سال 1921 در ایالات متحده برای غیر فعال کردن انگل انسانی تریشینلا اسپیرالیس در گوشت خوک استفاده شد(7). در دهۀ 1930-1920 میلادی مقا

ادامه مطلب  
مقاله سیستم کلینیک جراحی


فایل : wordقابل ویرایش و آماده چاپتعداد صفحه :110 فهرستچکیده.............................................................................................................................................................................................. 11مقدمه............................................................................................................................................................................................... 12تکنولوژی های مورد استفاده......................................................................................................................................................... 131     معرفی Actor های سیستم.........................................................................

ادامه مطلب  
پاورپوینت درباره مميزي خارجی


فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها 9 اسلایدبخشی از اسلایدها:تعریف:ارزیابی سازمان توسط یك سازمان مستقل مميزي كننده.مميزي خارجی، مميزي شخص سوم نیز نامیده می‌شود.مميزي:مميزي مرحله یك برای مشخص شدن موارد مطروحه زیر باید به انجام برسد  :الف ) ارزیابی محل قرار گیری سازمان مميزي شونده ، تعداد پرسنل و شرایط حاكم بر محیط و......كه بر روی فعالیت مرحله 2 تاثیر میگذارد .ب ) بررسی وضعیت سازمان و میزان فهم آنان نسبت به نیازمندیهای استاندارد و به خصوص در مورد  شناسایی جنبه های بارز ، و شاخصهای عملكردی ، فرایندها و اهداف و انجام نیازمندیهای سیستم مدیریت و...ج ) جمع آوری اطلاعات مناسب در خصوص دامنه كاربرد ، فرآیندها و محل قرار گیری انها ، قوانین و مقررات ، كیفیتی و محیط زیست و ریسك های مرتبط و .......مميزي د

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران


خلاصه:      در كشورهای در حال توسعه, آلودگی مواد غذائی و بیماربهای ناشی از آن همواره به عنوان یكی از مهمترین مشكلات در سیستم بهداشت مواد غذائی بشمار می آید.     اگرچه در كشور ما ارتقاء سطح بهداشت عمومی در نتیجه بهبود نظام عرضه خدمات بهداشتی باعث كاهش میزان مرگ و میر در سالهای اخیر شده است, با این وجود پی آمدهای نامطلوب تغذیه ای و بهداشتی ناشی از آلودگی مواد غذائی با عواقب زیانبار اقتصادی همراه می باشد.     علت مهم ایجاد مسمومیت و بیماریهای روده ای, مواد غذائی می باشد, یكی از این مواد غذائی كه از نظر آلودگی اهمیت به سزائی دارد, شیر و فراورده های آن نظیر بستنی است. بستنی بخصوص در فصول گرم دارای مصرف كننده بسیاری می باشد و در مورد این ماده

ادامه مطلب  
تحقیق درباره جوش


فرمت فایل :        Word    ( قابل ویرایش)         تعداد صفحات : 59 صفحه            سازه های جوش داده شده نظیر سایر قطعات مهندسی به بازرسي در مراحل مختلف وساخت و همینطور در خاتمه ساخت نیاز دارندبازرسي جوش می تواند از انجام كار طبق دستورالعمل های توافق شده، به كارفرما اطمینان دهد. برای حصول اطمینان از مرغوبیت جوش و مطابقت آن با نیازمندیهای طرح باید كلیه عوامل موثر در جوشكاری در مراحل مختلف اجرا مورد بررسی قرار گیرد. مراحل بازرسي جوش ـ بازرسي قبل از جوشكاری به منظور آماده كردن مقدمات كار جوشكاری است بطوریكه كه موجب بروز عیوب جوش را از بین برده و یا به حدود قابل قبولی تقلیل دهد. بمصداق «پیشگیری مو

ادامه مطلب  
بازیافت فضولات مرغداری های گوشتی جهت طراحی واحدهاي بیوگاز


بازیافت فضولات مرغداری های گوشتی جهت طراحی واحدهاي بیوگازاهداف این مطالعه به بررسی فضولات مرغداری از نظر کمی وکیفی، جهت تولید انرژی الکتریکی با استفاده از بیوگاز تولیدی از سیستمبیوگاز احداث شده می پردازد. هدف از این مطالعه در جهت نیل به تولید انرژی و حفاظت محیط زیست می باشد.ابتدااز طریق مطالعات میدانی، مشاهدات، پرسش نامه و... اطلاعات گردآوری گردید. سپس از طریق مطالعات آزمایشگاهی و ساخت یکدستگاه آزمایشگاهی توسط محقق، اطلاعات لازم جهت طراحی یک سیستم گردآوری شد. با توجه به نتایج بدست آمده میزان بیوگا زتولیدی 380 لیتر به ازای هر کیلوگرم ماده جامد آلی وزمان ماندگاری در دمای 37 درجه سانتیگراد 12 روز برآوردگردید.در نتیجه استفادهاز روش ناپیوسته در تولید انرژی الکتریکی از بیوگاز با تخمین هزینه های نصب واحداث در مقایسه با

ادامه مطلب  
گزارش کار آموزی در شهرداری


گزارش کارآموزی در شهرداری ومدیریت جامع شهری  با فرمت قابل ویرایش ورد (word) و با پسوند Doc آماده شده و برای دانلود شما عزیزان بر روی سرورهای سایت قرار کرفته است. شما برای دانلود این گزارش کارآموزی/کارورزی لازم است ابتدا از طریق پایین صفحه پرداخت را انجام داده سپس لینک دانلود را مشاهده خواهید کرد و همچنین یک نسخه از آن به ایمیل شما ارسال خواهد شد.گزارش ذیل کاملا جامع و کامل بوده و از هر حیث تمام زیر زمینه های محل کارآموزی را پوشش می دهد شما پس از دانلود با استفاده از این گزارش آماده می توانید گزارشی جامع و کامل محیا ساخته و تحویل استادتان دهید یا با استفاده از این گزارش با طریق نوشتن یک گزارش کارآموزی حرفه ای آشنا شوید برای مشاهده بقیه گزارش های کارآموزی سایت ما می توانید از طریق منو کنار سایت و انتخاب گزینه کارآموزی های آماده به دیگر گزا

ادامه مطلب  
پاورپوینت با موضوع اهمیت بازدید و كنترل مراکز تهیه و توزیع مواد غذايي و اماکن عمومی و شرایط بازرسي


      لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 46 اسلاید قسمتی از متن .ppt : اهمیت بازدید و كنترل مراکز تهیه و توزیع مواد غذايي و اماکن عمومی و شرایط بازرسي مقدمه : تأمین سلامت غذا در كنار تلاش برای تهیه غذا اهمیتی دو چندان دارد . مسئولیت مهم دولت ها تأمین سلامت زنجیره غذايي از مزرعه تا سفره است و برای عملی كردن آن همكاری بین بخشی وسیعی لازم بوده و هر بخشی وظایف خود را باید بدرستی انجام دهد. پدیده جهانی شدن و افزایش مسافرت ها و توسعه گردشگری و همچنین افزایش مصرف غذا در خارج از منزل در جوامع مختلف بیماریهای منتقله از غذا را به عنوان یك مشكل بهداشتی جهانی مطرح كرده است

ادامه مطلب  
پاور پوینت (اسلاید) طرح‌ریزی واحدهاي صنعتی


 با سلام
فایل طرح‌ریزی واحدهاي صنعتی یک پاورپوینت بسیار عالی در 272 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.
لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.
محتواب برخی از اسلاید ها :
توجه داشته باشید هرگونه بهم ریختگی در متن زیر در اثر کپی کردن از پاورپوینت می باشد و در فایل پاورپوینت اصلی هیچ اشکال و به هم ریختگی وجود ندارد
طرحریزی واحدهاي صنعتی4طرحریزی عبارت است از برنامه ریزی، طرا

ادامه مطلب  
دانلود فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی فرآوري و بسته‌بنـدی میگـو با ظرفیت بسته بندی 1800 تن میگوی فرآوري شده در سال طرح توجیهی کارآفرینی برای دریافت وام گرفتن مجوز یادگیری آغاز یک کسب و کار برای شرکت کارخانه اداره ا


دانلود فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی فرآوري و بسته‌بنـدی میگـو با ظرفیت بسته بندی 1800 تن میگوی فرآوري شده در سال طرح توجیهی کارآفرینی برای دریافت وام گرفتن مجوز یادگیری آغاز یک کسب و کار برای شرکت کارخانه اداره اشخاص حقیقی کارآفرینان افراد جویای کار و صاحبان کسب و کار با فرمت آفیس ورد Office Word به صورت (Doc)22 صفحه با قابلیت ویرایش و چاپ در دسترس شماست.برای دانلود فرم از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی فرآوري و بسته&zwnj

ادامه مطلب  
دانلود فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی فرآوري و بسته‌بنـدی ماهی با ظرفیت بسته بندی 1800 تن گوشت ماهی فرآوري شده در سال طرح توجیهی کارآفرینی برای دریافت وام گرفتن مجوز یادگیری آغاز یک کسب و کار برای شرکت کارخانه ادار


دانلود فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی فرآوري و بسته‌بنـدی ماهی با ظرفیت بسته بندی 1800 تن گوشت ماهی فرآوري شده در سال طرح توجیهی کارآفرینی برای دریافت وام گرفتن مجوز یادگیری آغاز یک کسب و کار برای شرکت کارخانه اداره اشخاص حقیقی کارآفرینان افراد جویای کار و صاحبان کسب و کار با فرمت آفیس ورد Office Word به صورت (Doc)22 صفحه با قابلیت ویرایش و چاپ در دسترس شماست.برای دانلود فرم از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی فرآوري و بسته‌ب

ادامه مطلب  
بازرسي جوش


جوش سازه های جوش داده شده نظیر سایر قطعات مهندسی به بازرسي در مراحل مختلف و ساخت و همینطور در خاتمه ساخت نیاز دارند. بازرسي جوش می تواند از انجام کار طبق دستورالعمل های توافق شده، به کارفرما اطمینان دهد.برای حصول اطمینان از مرغوبیت جوش و مطابقت آن با نیازمندی های طرح باید کلیه عوامل موثر در جوشکاری در مراحل مختلف اجرا مورد بررسی قرار گیرد.مراحل بازرسي جوش- بازرسي قبل از جوشکاری به منظور آماده کردن مقدمات کار جوشکاری استبطوریکه موجب بروز عیوب جوش را از بین برده و یا به حدود قابل قبولی تقلیل دهد.به مصداق "پیشگیری موثرتر از درمان است" می توان گفت:اعمال یک برنامه بازرسي چشمی مسئولانه می تواند از پیدایش 80 تا 90 درصد از عیوب معمول در جوشکاری جلوگیری کند. این بازرسي شامل اقدامات زیر می باشد:- اطلاع از کیفیت مورد نظر کار و شرایط بهره برداری از قطعات و مجموعه

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق رادیوگرافی


دانلود تحقیق رادیوگرافیدانلود تحقیق رادیوگرافی  پیشگفتارکاربردهای رادیوگرافیبرخی از محدودیت رادیوگرافیاصول رادیوگرافیمنابع تشعشعتولید اشعه Xبیناب اشعه xچشمه های تشعشع گامامیراشدن تشعشعهم ارزی رادیوگرافیتشکیل سایه ، بزرگ شدن و اعوجاجفیلم و کاغذ رادیوگرافیرادیوگرافی خشکفلورسکپیپارامترهای پرتودهیصفحات رادیوگرافیعلامات تشخیص هویت و نشانگرهای کیفیت تصویربازرسي قطعات سادهبازرسي قطعات پیچیدهمشاهده و تفسیر رادیوگرافهاپرتوهای Xو  قادرند نسوج بدن و خون راخطرات پرتوگیریحفاظت در برابر تشعشعاندازه گیری تشعشع دریافت شده توسط پرسنل رادیوگرافی   پیشگفتارپرتوهای الکترومغناطیس با طول موجهای بسیار کوتاه ،‌یعنی پرتوهای Xو  ، بدرون محیطهای مادی جامد نفوذ کرده ولی تا حدی بوسیله آنها جذب می شوند. میزان جذب به چگالی و ضخامت ماده

ادامه مطلب  
دانلود مقاله پروژه مالی بررسی ليست حقوق و دستمزد شرکت زمزم


      دانلود مقاله پروژه مالی  بررسی ليست حقوق و دستمزد شرکت زمزم  فهرست مطالبعنوان                                                                                      صفحه فصل اول - كلیات مقدمه ..............................................................

ادامه مطلب  
كارآموزی پروژه بازرسي فنی خطوط لوله شركت نفت فلات قاره ایران و بازرسي مرتبط با تأسیسات شركت نفت


فهرست مطالب مقدمه 1-1 كلیات 1-2 شرح تأسیسات اولیه 1-3 شرح توسعه تأسیسات بمنظور نمك زدائی 1-4 شرح توسه های تدریجی در حین عملیات 1-5 شرح وضعیت فعلی واحد 1-6 توجیه بازرسي فنی 2- شرح نیازها 3- بررسی وضعیت كلی واحد سلمان از جهات مختلف 3-1 وضعیت واحد در حالت مطلوب عملیاتی 3-2 تأثیر عوامل مختلف در وضعیت مطلوب عملیاتی 3-2-1 خسارات ناشی از بمباران 3-2-2 مسائل ناشی از طول مدت بهره برداری 3-2-3 مسائل مربوط به گسترش حوزه عملیاتی 3-3 تغییرات اعمال شده در واحد در حین عملیات 3-4 نیازهای جدید 4- روش بازرسي فنی و امور تكمیلی مربوط به آن 4-1 بازرسي فنی 4-1-1 روش پرسنلی بازرسي فنی 4-1-2 روش های فنی بازرسي فنی 4-1-3 وسائل و ابزار بازرسي فنی 4-2 بررسی های مهندسی و اندازه گیری در محل 4-3 طراحی در

ادامه مطلب  
بررسی و مقایسه جنبه های اقتصادی ،اجتماعی ، فرآوري و درمانی گیاهان دارویی در پنج کشور ایران ، هندوستان


70 صچکیده                 با توجه به اهمیت گیاهان دارویی در جوامع بشری به بررسی و مقایسه جنبه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرآوري و درمانی گیاهان دارویی در پنج کشور ایران ، هندوستان ، چین ، آلمان و آمریکا و تطبیق آن با ایران پرداخته شد . روش مطالعه روش کتابخانه ای - اسنادی بوده است . از محدودیت های این تحقیق می توان به نبود اطلاعات به روز اشاره کرد . کشور های هندوستان و چین با برنامه ریزی و تحقیقات اجرایی و اجرای دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی جزو پیشروترین کشور ها در زمینه تولید و فرآوري گیاهان دارویی و به عنوان مهم ترین کشور های منبع محسوب می شوند . کشور های آلمان و آمریکا جزو مهمترین کشورهای

ادامه مطلب  
دانلود مقاله رژیم غذايي


پیشگفتار :          هدف از نوشتن مطالبی در مورد تغذیه این است که به بیمارانی که دوره نقاهت را می گذرانند و خانواده و سایر افرادی که در ارتباط با بیماران هستند کمک شود تا بیماران بهتر تغذیه شوند و از غذا خوردن بیشتر لذت ببرند . همچنین درصورتی که بیماری یا درمان برای آنها مشکلاتی ایجاد نماید بتوانند به رفع این مشکلات بپردازند و به درمان آنها کمک شود . زیرا بیماران برای مقابله با بیماری و تحمل روشهای مختلف درمان مانند استفاده از داروها ، اشعه درمانی ، شیمی درمانی ، جراحی و غیره احتیاج به تقویت جسمی و روانی دارند. در بسیاری از موارد ثابت شده است که سوء تغذیه ، بیشتر از بیماری بیماران را آزرده می سازد و عواملی مانند تب ، تهوع ، استفراغ ، بی اشتهایی و پرهیز نادرست غذايي سبب می گردد که بیماران نتوانند نیازها

ادامه مطلب  
پاورپوینت مميزي داخلی سیستم های مدیریت مبتنی بر استاندارد ISO19011


این تحقیق بصورت PowerPoint و با موضوع مميزي داخلی سیستم های مدیریت مبتنی بر استاندارد ISO19011 و برای رشته مدیریت  مناسب و در 84 اسلاید کامل می باشد.در ادامه سر تیتر های تحقیق آمده است . این پاورپوینت را می توانید بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید.بلافاصله بعد از پرداخت و خرید، لینک دانلود نمایش داده میشود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال میگردد. سرفصل اسلایدها1- اهداف مميزي2- انواع مميزي ها و اعضاء تیم مميزي3- تکنیک های مميزي، پرسش و تهیه چک ليست4- برنامه ریزی و اجرای عملیات مميزي داخلی5- روانشناسی مميزي و ارتباطات6- اصول اخلاقی مميزي

ادامه مطلب  
تحقیق درباره روش صنعتی تولید لواشک وآلوچه فرآوري شده


این محصول درقالب ورد(WORD) و قابل ویرایش در 77 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید.لینک دانلود پایین صفحه  فهرست مطالب                                                                      فصل اول : مواد اولیه تولید لواشک و آل

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  > 
logo-samandehi